Bài giảng: Đạo đức kinh doanh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng: Đạo đức kinh doanh. Nói đến đạo đức của Doanh nhân là nói đến đạo lý, triết lý sống của Doanh nhân và sự độc đáo riêng biệt mang bản sắc dân tộc.Đây chính là triết lý kinh doanh của mọi Doanh nhân chân chính. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dao-duc-kinh-doanh-dtoytq.html

Nội dung


 1. Chủ đề 1 1 Đạo đức doanh nhân , doanh nghiệp trong kinh doanh 2 Thực hiện đạo đức doanh nhân, doanh nghiệp trong kinh doanh . Liên hệ đến doanh nhân Việt Nam hiện nay 3
 2. I. Đạo đức doanh nhân , doanh nghiệp trong kinh doanh •Đạo đức kinh doanh ( kinh doanh dựa trên Nhân quyền ) hay còn có thể gọi là Kinh doanh nhân bản .Đây là xu hướng đang được các doanh nhân hướng tới, nhất là ở các nước phương Tây. Họ coi sông thế nao thì kinh doanh cung phai có tâm như ́ ̀ ̃ ̉ thế và phai phù hợp với cac tiêu chí đao đức cua loai người. ̉ ́ ̣ ̉ ̀
 3. Nói đến đạo đức của Doanh nhân là nói đến đạo lý, triết lý  sống của Doanh nhân và sự độc đáo riêng biệt mang bản sắc  dân tộc.Đây chính là triết lý kinh doanh của mọi Doanh nhân  chân chính
 4. Là người tin răng ̀ sông thế nao thì kinh ́ ̀ doanh cung phai có ̃ ̉ tâm như thế và thương mai phai phụ̀ ̉ hơp với cac tiêu chí ̣ ́ đao đức cua loai ̣ ̉ ̀ người, bà Anita Roddick đã nôi tiêng ̉ ́ vơi sự ung hộ cho ́ ̉ ́ ́ ̣ cac chiên dich nhân quyên trên toan thế ̀ ̀ giới.
 5. II)Thực hiện đạo đức doanh nhân, doanh  nghiệp trong kinh doanh .
 6. Biết quan tâm đến người lao động, làm công cho mình không chỉ về vật chất mà còn về tinh thần
 7. Không phân biệt đối xử về mặt sắc tộc, khiếm khuyết/lành lặn
 8. Tôn trọng quyền bình đẳng nam nữ
 9. Cung cấp sản phẩm chất lượng tốt, không gây tổn hại đến sức khỏe người tiêu dùng.
 10. Dành một phần lợi nhuận đóng góp cho các hoạt động cộng đồng
 11. Tham gia kiến tạo hòa bình và an ninh quốc gia cũng như thế giới
 12. Ý thức cua người tiêu dung cac nước đang chuyên biên manh, từ ̉ ̀ ́ ̉ ́ ̣ chỗ chỉ tim hang rẻ băng moi gia, sang chỗ dung đông tiên môt ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ cach có ý nghia để bao vệ môi sinh và cac giá trị công đông. ́ ̃ ̉ ́ ̣ ̀ Hang hoa đên từ cac xưởng nho, san phâm gia đinh những được ̀ ́ ́ ́ ̉̉ ̉ ̀ lam ky, lam tôt cung được tim mua. ̀ ̃̀ ́̃ ̀
 13. III) Liên hệ đến doanh nhân Việt Nam hiện nay Phải làm gì để đạo đức doanh nhân Việt Nam phát triển
 14. Kết luận Hiện này trong thời đại toàn cầu hóa, doanh nghiệp không chỉ là đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho bộ mặt của quốc gia trên toàn Thế Giới. Chính vì vậy trách nhiệm xã hội không phải là bể nổi, không phải là một khía cạnh “cộng thêm” mà là bản chất của doanh nghiệp. Bởi vì chỉ có đạo đức tốt thì mới kinh doanh tốt được (Good Ethics is Good Business)
510095

Tài liệu liên quan


Xem thêm