Bài giảng Đạo đức kinh doanh - Chương 1: Vấn đề đạo đức trong kinh doanh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 47 | Page: 11 | FileSize: 0.18 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Đạo đức kinh doanh - Chương 1: Vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu khái niệm đạo đức, hiểu được mối quan hệ giữa đạo đức và các yếu tố khác, hiểu được sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dao-duc-kinh-doanh-chuong-1-van-de-dao-duc-trong-kinh-doanh-dyw8tq.html

Nội dung


ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Syllabus Syllabus môn học CHƯƠNG 1. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH Mục tiêu Tìm hiểu xon chương này, người học có thể • Hiểu khái niệm đạo dức • Hiểu được mối quan hệ giữa đạo đức và các yếu tố khác • Hiểu được sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh 1. Khái niệm 1. Con người được tôn trọng không phải do tồn tại mà bởi nhân cách. 2. Một Công ty dành được thiện cảm không phải do quảng cáo mà nhờ bản sắc riêng. [2] 1. Khái niệm Đạo đức là sự nghiên cứu về bản chất và nền tảng của đạo lý trong mối quan hệ con người, trong đó đạo lý được hiểu là sự công bằng, chuẩn mực và quy tắc ứng xử. [2.14] ... - tailieumienphi.vn 987203

Tài liệu liên quan


Xem thêm