Bài giảng Đạo đức kinh doanh - Chương 1: Vấn đề đạo đức trong kinh doanh

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 47 | Page: 11 | FileSize: 0.18 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Đạo đức kinh doanh - Chương 1: Vấn đề đạo đức trong kinh doanh. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu khái niệm đạo đức, hiểu được mối quan hệ giữa đạo đức và các yếu tố khác, hiểu được sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh.. Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-dao-duc-kinh-doanh-chuong-1-van-de-dao-duc-trong-kinh-doanh-dyw8tq.html

Nội dung


ĐẠO ĐỨC KINH DOANH Syllabus Syllabus môn học CHƯƠNG 1. VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC TRONG KINH DOANH Mục tiêu Tìm hiểu xon chương này, người học có thể • Hiểu khái niệm đạo dức • Hiểu được mối quan hệ giữa đạo đức và các yếu tố khác • Hiểu được sự xuất hiện của các vấn đề đạo đức trong kinh doanh 1. Khái niệm 1. Con người được tôn trọng không phải do tồn tại mà bởi nhân cách. 2. Một Công ty dành được thiện cảm không phải do quảng cáo mà nhờ bản sắc riêng. [2] 1. Khái niệm Đạo đức là sự nghiên cứu về bản chất và nền tảng của đạo lý trong mối quan hệ con người, trong đó đạo lý được hiểu là sự công bằng, chuẩn mực và quy tắc ứng xử. [2.14] ... - tailieumienphi.vn 987203

Tài liệu liên quan


Xem thêm