Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch - ThS. Lương Hồng Quang (Chuyên đề bao bì thực phẩm)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 17 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch - ThS. Lương Hồng Quang (Chuyên đề bao bì thực phẩm). Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch do ThS. Lương Hồng Quang (Chuyên đề bao bì thực phẩm) biên soạn cung cấp kiến thức về các nguyên tắc bao gói thực phẩm, chức năng của bao bì, các phương thức bao gói, vật liệu bao bì,..... Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Vài tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-cong-nghe-sau-thu-hoach-ths-luong-hong-quang-chuyen-de-bao-bi-thuc-pha-ierbuq.html

Nội dung


Cô g g ệ
Công nghệ sau thu hoạch
t u oạc
Chuyên đề bao bì thực phẩm
ThS. Lương Hồng Quang

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Các nguyên tắc bao gói thực phẩm
Chức năng bao bì
Vật liệu làm bao bì
Thuộc tính

Cấp độ bao bì (cấp 1, 2, 3,…)
Dạng bao bì/gói
Xu hướng bao bì và cách đóng gói

Chức năng của bao bì
Chứa đựng
Duy t ì đ
D
trì được tí h nguyên vẹn, độ bề chắc b bì t
tính
ê
bền hắ bao
trong
quá trình bao gói, vận chuyển, tồn trữ,...

Bảo vệ thực phẩm/sản phẩm bên trong
ệ ự p
/
p
g
Ngăn chặn các yếu tố gây hư hỏng từ va đập cơ học, hóa
học, sinh học

Giao dịch/truyền tải thô
Gi dị h/t

thông ti sản phẩm
tin ả
hẩ
Qui định ghi nhãn, quảng bá sản phẩm,…

Thuận tiện
Cách sử dụng: mở/đậy kín sau dùng; chuẩn bị thực
phẩm,…

Ít ảnh hưởng đến môi trường
ế
Tái chế, tái sử dụng, giảm nguồn nguyên liệu,…

Các phương thức bao gói
Bao gói thụ động (passive packaging)
Bao bì như là tấm chắn bảo vệ thực phẩm tránh các
tác động từ môi trường

Bao gói chủ động (active packaging)
Không chỉ bảo vệ thực phẩm mà còn có thể cải thiện
chất l
hất lượng th phẩm
thực hẩ
Hiệu chỉnh các khiếm khuyết từ bao gói thụ động
Bao ói thông minh (intelligent/smart packaging)
B gói thô
i h (i t lli
t/
t
k i )
Ghi nhận các yếu tố xảy ra trong bao bì để biểu
thị/truyền tải thông tin về chất lượng thực phẩm

Vật liệu bao bì
Kim loại
Thủy tinh
Nhựa/Plastics
ự /
Giấy
Bao bì tổng hợp

1119976

Tài liệu liên quan


Xem thêm