Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch - ThS. Lương Hồng Quang (Bảo quản lạnh)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 34 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch - ThS. Lương Hồng Quang (Bảo quản lạnh). Bài giảng Công nghệ sau thu hoạch do ThS. Lương Hồng Quang (Bảo quản lạnh) biên soạn cung cấp kiến thức về Làm lạnh và bảo quản lạnh, yêu cầu trong bảo quản lạnh, lạnh đông và trữ đông, quá trình lạnh đông, cấu trúc thực phẩm thay đổi trong quá trình lạnh đông,.... Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tài liệu miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-cong-nghe-sau-thu-hoach-ths-luong-hong-quang-bao-quan-lanh-ferbuq.html

Nội dung


Cô g g ệ
Công nghệ sau thu hoạch
t u oạc
Bảo quản lạnh
ThS. Lương Hồng Quang

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

Làm lạnh và bảo quản lạnh
Khái niệm:
Phương pháp kéo dài tuổi thọ của thực phẩm


Giảm nhiệt độ
Không ngăn chặn triệt để các quá trình hư hỏng thực
phẩm

Khoảng nhiệt độ
Trữ
T mát (
(cool storage): 16 ÷ -2oC (
l
) 6
(Các l i rau, quả)
loại
)
Trữ lạnh: 7 ÷ 4.5oC

Mục đích
Ngăn chặn vi sinh vật phát triển
Nhiệt độ cho đa số vi sinh vật phát triển > 10oC
p
Giảm thiểu sự hư hỏng do enzyme và phi enzyme
Duy trì chỉ tiêu ngoại quan của thực phẩm (màu sắc, tươi)

Bảng 1
Ảnh hưởng nhiệt độ đến thời gian bảo quản
Loại thực phẩm
p

Thời gian bảo quản (ngày)
0oC

22oC

38oC

6-10

1

1119973

Tài liệu liên quan


Xem thêm