of x

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 16 | Page: 30 | FileSize: 2.13 M | File type: PPT
16 lần xem

Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóa. Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóa giới thiệu đến người học một số khái niệm cơ bản về văn hóa đồng thời khái quát mô hình cấu trúc của hệ thống văn hóa, hình thái văn hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-so-van-hoa-viet-nam-hinh-thai-va-mo-hinh-van-hoa-m7j7tq.html

Nội dung

Tài liệu Miễn Phí chia sẽ tới các bạn tài liệu Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóaTài liệu Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóa thuộc chuyên mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá được giới thiệu bởi lichsuvanhoa tới thành viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử - Văn hoá , có tổng cộng 30 trang , thuộc file PPT, cùng thể loại Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam, Mô hình văn hóa, Văn hóa học, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Hệ thống văn hóa, Hình thái văn hóa : Bài giảng Cơ sở văn hóa Việt Nam - Hình thái và mô hình văn hóa giới thiệu tới người học một số khái niệm căn bản về văn hóa song song tổng thể mô hình cấu trúc của hệ thống văn hóa, hình thái văn hóa, tiếp theo là Mời những bạn cùng tham khảo, bên cạnh đó HÌNH, nói thêm THÁI, cho biết thêm VÀ, kế tiếp là MÔ,còn cho biết thêm HÌNH,còn cho biết thêm VĂN, bên cạnh đó HÓA, thêm nữa I, nói thêm là KHÁI NIỆM VĂN HÓA: ÓA LÀ ??, thêm nữa VĂNH ?, nói thêm là GÌ, bên cạnh đó Văn hóa là hệ thống hữu cơ những giá trị vật, kế tiếp là chất và tinh thần do con người sáng tạo và, kế tiếp là tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn,, ý nữa trong sự tương tác giữa con người với môi, ý nữa trường tự dưng và xã hội của mình, thêm nữa II, nói thêm là MÔ HÌNH CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA:,còn cho biết thêm Theo cách nhìn nhận truyền thống VĂN HÓA VĂN HÓA VĂN HÓA VẬT CHẤT TINH THẦN Theo quan điểm của GS, nói thêm Đào Duy Anh Sinh hoạt kinh tế Sinh hoạt xã hội VĂN HÓA Sinh hoạt tri thức, cho biết thêm Theo, nói thêm quan, cho biết thêm điểm,còn cho biết thêm c ủa, bên cạnh đó L, ngoài ra Whit, cho biết thêm e, nói thêm là Theo quan điểm của GS, cho biết thêm Văn Tân, ý nữa Theo quan điểm của M, ý nữa S, ý nữa Kagan, nói thêm Theo quan điểm củ
 1. HÌNH THÁI VÀ MÔ HÌNH VĂN HÓA
 2. I. KHÁI NIỆM VĂN HÓA:
 3. ÓA LÀ ?? VĂNH ? GÌ Văn hóa là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tích lũy qua quá trình hoạt động thực tiễn, trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội của mình.
 4. II. MÔ HÌNH CẤU TRÚC CỦA HỆ THỐNG VĂN HÓA:
 5. Theo cách nhìn nhận truyền thống VĂN HÓA VĂN HÓA VĂN HÓA VẬT CHẤT TINH THẦN
 6. Theo quan điểm của GS. Đào Duy Anh Sinh hoạt kinh tế Sinh hoạt xã hội VĂN HÓA Sinh hoạt tri thức
 7. Theo quan điểm c ủa L.Whit e
 8. Theo quan điểm của GS. Văn Tân
 9. Theo quan điểm của M.S.Kagan
 10. Theo quan điểm của GS. Ngô Đức Thịnh  VH SẢN XUẤT  VH XÃ HỘI VH TƯ TƯỞNG VH NGHỆ THUẬT VĂN HÓA
 11. Theo quan điểm của Nguyễn Tấn Đắc
 12. VĂN HÓA Theo quan điểm của GS.TSKH Trần VĂN ọc Thêm VĂN HÓA ỨNG XỬ NgHÓA TỔ VĂN HÓA ỨNG XỬ CHỨC BẢN THÂN VỚI MÔI TRƯỜNG VỚI MÔI TRƯỜNG CỘNG ĐỒNG TỰ NHIÊN XÃ HỘI * Văn hóa nhận * Văn hóa tận dụng * Văn hóa tận thức: nhận thức về môi trường tự nhiên: dụng môi trường xã vũ trụ, con người và ăn uống, giữ gìn sức hội: tiếp nhận ảnh xã hội. khỏe, mặc và làm đẹp hưởng văn hóa Ấn Độ con người, tạo các vật (Phật giáo, nghệ * Văn hóa tổ chức dụng hàng ngày. thuật Chăm), văn hóa đời sống tập thể: nông thôn, đô thị, * Văn hóa đối phó Trung Hoa (Nho giáo, quốc gia. với môi trường tự Đạo giáo), văn hóa nhiên: đối phó với phương Tây. * Văn hóa tổ chức thiên tai, khí hậu và * Văn hóa đối đời sống cá nhân: thời tiết. phó với môi trường tín ngưỡng, phong xã hội: quân sự và
 13. Ý kiến của TS.Huỳnh Công Bá
 14. Các chủ thuyết giải thích sự tương đồng giữa các nền văn hóa trên thế giới THUYẾT THU YẾT KHUYẾCH VÙN G VĂ TÁN VĂN HÓA N HÓA THUYẾT LOẠI HÌNH KINH TẾ - VĂN HÓA
 15. III. HÌNH THÁI VĂN HÓA
 16. Sự khác biệt về Sự khác biệt về xã điều kiện tự nhiên hội (lịch sử - kinh tế) VĂN HÓA GỐC VĂN HÓA GỐC NÔNG NGHIỆP DU MỤC (Gắn liền vớiọi sự khác biệt v(Gvănliền với văn M văn hóa ề ắn phương Đông) hóa hóa phương Tây)
 17. 1. Trong ứng xử với môi trường tự nhiên VĂN HÓA NÔNG NGHIỆP VĂN HÓA DU MỤC Cuộc sống ổn định, mang tính Chỉ sinh sống ở những nơi thuận trọng tĩnh tiện, mang tính trọng động Nghề trồng trọt Chủ yếu sống bằng nghề chăn nuôi. => Phụ thuộc vào thiên nhiên => Tham vọng chinh phục và chế ngự thiên nhiên.
 18. 2. Về mặt nhận thức:
 19. TƯ DUY TỔNG HỢP Kéo Tổng hợp theo Biện chứng Bao quát mọi Chú trọng yếu tố đến mối quan hệ giữa chúng => Đó chính là đặc trưng tư duy của văn hóa gốc nông nghiệp trọng tĩnh: tổng hợp và biện chứng (trọng quan hệ), hay quan sát và rút kinh nghiệm.
 20. Đối tượng quan tâm Phân Các yếu tố cấu thành Cái chỉnh thể tích Kéo Phân tích Phân tích Siêu hình theo Đặc trưng tư duy của văn hóa du mục – văn hóa trọng động.
924032

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm