Xem mẫu

CHOÒNG KHOAN<br /> Bài giảng được soạn bởi<br /> Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí<br /> Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí<br /> Đại học Bách Khoa TP. HCM<br /> <br /> Tel: (08) 8647256 ext. 5767<br /> GEOPET<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> <br /> <br /> <br /> Choòng chóp xoay<br /> <br /> <br /> <br /> Choòng liền khối<br /> <br /> <br /> <br /> Choòng lấy mẫu<br /> <br /> <br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Phân loại chung<br /> <br /> Choòng doa<br /> <br /> Choòng khoan<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> PHÂN LOẠI CHUNG<br /> <br /> <br /> Phân loại theo tiêu chí:<br /> <br /> <br /> <br /> Đặc tính phá hủy đất đá: cắt, đập, thủy lực.<br /> <br /> <br /> <br /> Công dụng: phá mẫu, lấy mẫu, đặc biệt (doa, phá, cứu sự cố).<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Cấu tạo: cánh dẹt (đuôi cá), chóp xoay, liền khối.<br /> <br /> Vật liệu chế tạo răng hoặc hạt cắt: răng phay, răng đính, kim cương.<br /> <br /> Theo đặc tính phá hủy đất đá, choòng khoan được phân<br /> loại theo 3 nhóm:<br /> <br /> <br /> <br /> Nguyên lý đập - tách<br /> <br /> <br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Nguyên lý cắt - tách<br /> <br /> Nguyên lý cắt - mài<br /> Choòng khoan<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> CÁC LOẠI CHOÒNG KHOAN<br /> <br /> Choòng đuôi cá<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Choòng khoan<br /> <br /> Choòng chóp xoay<br /> <br /> <br /> <br /> Choòng kim cương<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHOÒNG CHÓP XOAY<br /> Lịch sử phát triển<br /> <br /> <br /> 1916, kỹ sư Lôman (Đức) sử dụng các hợp kim<br /> cứng để chế tạo dụng cụ phá hủy đá.<br /> <br /> <br /> <br /> 1924, choòng chóp xoay tự rửa sạch ra đời và<br /> <br /> năm 1930 choòng ba chóp xoay răng phay được<br /> sử dụng.<br /> <br /> <br /> 1949, các hạt cắt bằng cacbit vônfram được chế<br /> tạo và choòng răng đính bằng cacbít vônfram bắt<br /> đầu được sản xuất.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> 1953, các vòi phun thủy lực ở choòng ra đời.<br /> 1969, xuất hiện ổ đỡ kín.<br /> <br /> Choòng khoan<br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> <br />