Xem mẫu

CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN KHI KHOAN<br /> Bài giảng được soạn bởi<br /> Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí<br /> Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí<br /> Đại học Bách Khoa TP. HCM<br /> Tel: (08) 8647256 ext. 5767<br /> GEOPET<br /> <br /> CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN KHI KHOAN<br /> Qui trình cơ bản thi công giếng khoan bao gồm 3 bước sau:<br /> 1. Phá hủy đất đá<br /> 2. Vận chuyển mùn khoan lên bề mặt<br /> 3. Gia cố thành giếng khoan<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Các quá trình cơ bản khi khoan<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> PHÁ HỦY ĐẤT ĐÁ<br /> Quá trình phá hủy đất đá đáy giếng khoan phụ thuộc vào các thông số<br /> chế độ khoan. Quan hệ giữa các thông số cơ học và thủy lực có thể điều<br /> chỉnh được trong quá trình khoan để đạt đượ̣ c hiệu suất khoan tối ưu.<br /> <br /> <br /> Chế độ khoan rôto<br /> <br /> <br /> <br /> Vận tốc quay của choòng khoan<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Áp lực chiều trục (tải trọng lên choòng)<br /> <br /> Lưu lượng và chất lượng nước rửa.<br /> <br /> Chế độ khoan đập cáp<br /> <br /> <br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Chiều cao nâng choòng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tần số đập (số lần đập của dụng cụ trong 1 phút)<br /> <br /> Trọng lượng choòng (tải trọng đáy).<br /> <br /> Chế độ khoan turbin<br /> Các quá trình cơ bản khi khoan<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> PHÁ HỦY ĐẤT ĐÁ<br /> <br /> <br /> Áp lực chiều trục<br /> <br /> <br /> Còn được gọi là tải trọng chiều trục hay tải trọng lên choòng.<br /> <br /> <br /> <br /> Có giá trị nằm giữa tải trọng tối thiểu để phá hủy đất đá và tải trọng<br /> lớn nhất cho phép đối với mỗi loại choòng.<br /> <br /> <br /> <br /> Vận tốc quay của choòng khoan<br /> <br /> <br /> Có tác dụng phát triển phá hủy cục bộ.<br /> <br /> <br /> <br /> Tốc độ quay càng cao thì tốc độ cắt gọt của các hạt cắt càng lớn.<br /> <br /> <br /> <br /> Quyết định đến vận tốc cơ học khoan.<br /> • Choòng chóp xoay thích hợp với tốc độ quay thấp: 60-150 v/ph.<br /> • Choòng kim cương có hiệu quả phá hủy đất đá càng lớn khi vận tốc<br /> quay càng lớn: 300-800 v/ph.<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Các quá trình cơ bản khi khoan<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> PHÁ HỦY ĐẤT ĐÁ<br /> <br /> Quan hệ giữa vận tốc cơ học khoan và tải trọng lên choòng<br /> GEOPET<br /> <br /> Các quá trình cơ bản khi khoan<br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> <br />