Xem mẫu

CỨU SỰ CỐ<br /> Bài giảng được soạn bởi<br /> Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí<br /> Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí<br /> Đại học Bách Khoa TP. HCM<br /> Tel: (08) 8647256 ext. 5767<br /> GEOPET<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Giới thiệu<br /> 2. Nguyên nhân gây sự cố<br />  Quy trình xử lý sự cố<br />  Các loại dụng cụ điển hình cứu sự cố<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Cứu sự cố<br /> <br /> <br /> <br /> GIỚI THIỆU<br /> <br /> <br /> Thuật ngữ cứu sự cố chỉ rõ các thao tác đưa vào vận hành trong giếng<br /> các công cụ đặc biệt nhằm lặp lại điều kiện làm việc bình thường và<br /> tiếp tục chương trình thi công giếng.<br /> <br /> <br /> <br /> Các loại sự cố chính có thể xảy ra trong quá trình khoan:<br /> <br /> <br /> Các mảnh kim loại nằm ở đáy giếng: các chi tiết của choòng khoan<br /> hoặc rơi vào các dụng cụ từ sàn khoan,<br /> <br /> <br /> <br /> Đứt gãy cột ống trong giếng khoan: vấn đề cần giải quyết là lấy các<br /> đoạn ống bằng thép này ra khỏi giếng khoan,<br /> <br /> <br /> <br /> Kẹt dụng cụ khoan: điều này thường sẽ dẫn đến trường hợp là đứt<br /> gãy do cố gắng giải phóng sự kẹt hoặc tháo dụng cụ để bỏ tạm<br /> thời phần dụng cụ bị kẹt.<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Cứu sự cố<br /> <br /> <br /> <br /> NGUYÊN NHÂN GÂY SỰ CỐ<br /> Các thông số tham gia vào nguồn gốc sự cố:<br /> <br /> <br /> <br /> Các vấn đề liên quan đến giếng khoan<br /> <br /> <br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Thiết bị vật tư<br /> <br /> Yếu tố con người<br /> <br /> Cứu sự cố<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> NGUYÊN NHÂN GÂY SỰ CỐ<br /> Thiết bị vật tư<br /> <br /> <br /> Do chất lượng choòng khoan kém hoặc do kỹ thuật sử dụng kém.<br /> <br /> <br /> <br /> Khi cố gắng đạt tốc độ khoan tối ưu, nguy cơ đứt gãy choòng càng<br /> lớn.<br /> <br /> <br /> <br /> Nguy cơ hay bị hỏng nhất là do sự mỏi, mài mòn, thiếu bảo dưỡng,<br /> kiểm tra, việc sử dụng kém.<br /> <br /> <br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Đứt gãy thường gặp nhất ở đọan ren của cần nặng.<br /> <br /> Cứu sự cố<br /> <br /> <br /> <br /> 5<br /> <br />