Xem mẫu

Giới thiệu<br /> CƠ SỞ KHOAN DẦU KHÍ<br /> Bài giảng được soạn bởi<br /> Bộ môn Khoan – Khai thác Dầu khí<br /> Khoa Kỹ thuật Địa chất và Dầu khí<br /> Đại học Bách Khoa TP. HCM<br /> Tel: (08) 8647256 ext. 5767<br /> GEOPET<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> 1. Lịch sử khoan dầu khí<br /> 2. Giếng khoan và các phương pháp khoan<br /> 3. Tổ chức và nhân sự<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí<br /> <br /> <br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> Sau khi học xong chương này, học viên sẽ:<br /> <br /> <br /> Có các khái niệm cơ bản về quá trình phát triển của công<br /> nghệ khoan dầu khí,<br /> <br /> <br /> <br /> Có thể mô tả các loại giàn khoan, phạm vi ứng dụng của<br /> chúng và các phương pháp khoan,<br /> <br /> <br /> <br /> Có thể phân loại các công ty dầu khí và hệ thống tổ chức<br /> nhân sự phục vụ công tác khoan.<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí<br /> <br /> <br /> <br /> 3<br /> <br /> 1. LỊCH SỬ KHOAN DẦU KHÍ<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> LỊCH SỬ KHOAN DẦU KHÍ<br /> <br /> <br /> Dầu và khí đã được tìm thấy và sử dụng từ hàng ngàn<br /> năm trước đây.<br /> <br /> <br /> <br /> 6000 năm trước CN, asphalt đã được con người sử dụng<br /> làm chất chống thấm nước cho thuyền và sưởi ấm.<br /> <br /> <br /> <br /> 3000 năm trước CN, người Ai Cập đã sử dụng asphalt<br /> trong xây dựng kim tự tháp, bôi trơn trục bánh xe, phụ gia<br /> trong kỹ thuật ướp xác và trong điều chế thuốc.<br /> <br /> <br /> <br /> 500 năm trước CN, người Trung Quốc đã dùng khí thiên<br /> nhiên để nấu nướng.<br /> <br /> GEOPET<br /> <br /> Giới thiệu cơ sở khoan dầu khí<br /> <br /> <br /> <br /> 1. Lịch sử khoan dầu khí<br /> <br /> 5<br /> <br />