Bài giảng Cơ kỹ thuật - Phần 1: Lắp ghép

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Cơ kỹ thuật - Phần 1: Lắp ghép. Nội dung của bài giảng trình bày về các mối ghép thông dụng, đặc điểm, ứng dụng của từng mối ghép, mối ghép không tháo được, mối ghép tháo được, mối ghép động, mối ghép đinh tán, mối ghép bằng hàn, mối ghép ren, mối ghép then, mối ghép chốt, mối ghép có độ dôi, mối ghép trượt, mối ghép xoay.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-co-ky-thuat-phan-1-lap-ghep-wfnbuq.html

Nội dung


BÀI GiẢNG


KỸ THUẬT
Giảng viên: DƯ VĂN RÊ

PHẦN I

LẮP GHÉP

MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
I. MỤC ĐÍCH:
- Hiểu biết cơ bản về các mối ghép thông dụng.
- Hiểu biết đặc điểm, ứng dụng của từng mối ghép.

II. YÊU CẦU:
- Dự giờ lên lớp và ghi chép đầy đủ.
- Tham khảo tài liệu.
- Thực hiện đầy đủ bài tập.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Chi tiết máy.
- Cơ sở thiết kế máy.

PHÂN LOẠI
I. MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC.
1. Mối ghép đinh tán.
2. Mối ghép bằng hàn.

II. MỐI GHÉP THÁO ĐƯỢC.
1. Mối ghép ren.
2. Mối ghép then.
3. Mối ghép chốt.
4. Mối ghép có độ dôi.

III. MỐI GHÉP ĐỘNG.
1. Mối ghép trượt.
2. Mối ghép xoay.

MỐI GHÉP KHÔNG THÁO ĐƯỢC
Là liên kết cố định các chi tiết được ghép lại với nhau, khi
tháo rời liên kết sẽ phải phá hỏng các chi tiết ghép hoặc chi
tiết được ghép. Ta có hai mối ghép không tháo được thông dụng:

1. Mối ghép đinh tán.
2. Mối ghép bằng hàn.

1114842

Tài liệu liên quan


Xem thêm