Bài giảng Chuyển hóa glucid - ThS. BS. Ngô Thị Thu Hiền

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 69 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Chuyển hóa glucid - ThS. BS. Ngô Thị Thu Hiền. Mục tiêu Bài giảng Chuyển hóa glucid nhằm giúp các bạn Trình bày được con đường đường phân trong điều kiện ái khí và yếm khí, trình bày được quá trình tân tạo glucose, trình bày được chu trình pentose phosphat, trình bày được quá trình thoái hóa và tổng hợp glycogen.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chuyen-hoa-glucid-ths-bs-ngo-thi-thu-hien-xxtbuq.html

Nội dung


CHUYỂN HOÁ GLUCID

ThS. BS. Ngô Thị Thu Hiền
Bộ môn Hoá sinh- Đại học Y Hà Nội

MỤC TIÊU
1. Trình bày được con đường đường phân trong điều kiện
ái khí và yếm khí.
2. Trình bày được quá trình tân tạo glucose
3. Trình bày được chu trình pentose phosphat
4. Trình bày được quá trình thoái hóa và tổng hợp
glycogen.

Tài liệu học tập

Mục lục
1. Sự thoái hóa glucose
1.1.Con đường đường phân
1.2.Sự thoái hóa tiếp theo của pyruvat
1.3.Con đường pentose phosphat
1.4. Chuyển hóa của các monosaccarid khác
2. Tân tạo glucose
3. Chuyển hóa glycogen (thoái hoá và tổng hợp)
4. Điều hòa chuyển hóa glucid
5. Rối loạn chuyển hóa glucid

Dự trữ
Oxy hóa bởi con đường
pentose phosphat

Oxy hóa bởi
con đường
đường phân

1123267