Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Tiêu chí thiết kế sản phẩm

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Tiêu chí thiết kế sản phẩm. Nội dung của bài giảng trình bày về tiêu chí thiết kế sản phẩm kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, mỹ thuật, khả năng chế tạo, trình độ công nghệ, khả năng dùng lẫn bộ phận, bảo dưỡng, vật liệu chế tạo và thao tác sử dụng.. Giống những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chuyen-de-ky-thuat-phuong-tien-giao-thong-bo-tieu-chi-thiet-ke-san-pha-6gnbuq.html

Nội dung


CHUYÊN ĐỀ

KỸ THUẬT
PHƯƠNG TIỆN GIAO
THÔNG BỘ

TIÊU CHÍ THIẾT KẾ SP
1. KỸ THUẬT.
2. CÔNG NGHỆ.
3. KINH TẾ.
4. MỸ THUẬT.

TIÊU CHÍ THIẾT KẾ SP
1. KỸ THUẬT.
- Hoạt động đúng chức năng.
- An toàn.
- Độ tin cậy, độ bền, độ ỏn định.

TIÊU CHÍ THIẾT KẾ SP
2. CÔNG NGHỆ.
- Khả năng chế tạo được.
- Đòi hỏi trình độ công nghệ tối thiểu.
- Khả năng dùng lẫn bộ phận.
- Thuận tiện trong bảo dưỡng.

TIÊU CHÍ THIẾT KẾ SP
3. KINH TẾ.
- Chi phí chế tạo rẻ.
- Ít hao nhiên liệu.
- Dùng vật liệu rẻ tiền.
- Dùng nhiều chi tiết tiêu chuẩn.

1114888

Tài liệu liên quan


Xem thêm