Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Kết cấu cơ bản

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 9 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng chuyên đề - Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Kết cấu cơ bản. Nội dung của bài giảng Kỹ thuật phương tiện giao thông bộ: Kết cấu cơ bản trình bày kết cấu cơ bản của nguồn động lực, hệ thống truyền động, bộ vận chuyển, bộ chuyển hướng (lái), hệ thống an toàn và bộ phận công tác.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chuyen-de-ky-thuat-phuong-tien-giao-thong-bo-ket-cau-co-ban-5gnbuq.html

Nội dung


CHUYÊN ĐỀ

KỸ THUẬT
PHƯƠNG TIỆN GIAO
THÔNG BỘ

KẾT CẤU CƠ BẢN
KHUNG
+ Khung kết hợp.
+ Khung riêng.

KẾT CẤU CƠ BẢN
NGUỒN ĐỘNG LỰC
+ Sức người, sức vật.
+ Sức gió.
+ Động cơ đốt ngoài.
+ Động cơ đốt trong.
+ Động cơ điện.

KẾT CẤU CƠ BẢN
HỆ THỐNG TRUYỀN ĐỘNG
+ Truyền động cơ khí.
+ Truyền động điện.
+ Truyền động thủy lực - khí nén.

KẾT CẤU CƠ BẢN
BỘ VẬN CHUYỂN
+ Vận chuyển bằng bánh.
+ Vận chuyển bằng cộ.
+ Vận chuyển bằng đệm hơi.
+ Vận chuyển bằng đệm từ.

1114887

Tài liệu liên quan


Xem thêm