Bài giảng Chương 3: Môi trường và thông tin marketing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 36 | FileSize: M | File type: PPT
of x

Bài giảng Chương 3: Môi trường và thông tin marketing. Nội dung của bài giảng trình bày về môi trường marketing, môi trường vĩ mô, môi trường dân số học, môi trường tự nhiên và kinh tế, môi trường chính trị và pháp luật, môi trường công nghệ, môi trường văn hóa, môi trường vi mô, các yếu tố bên trong doanh nghiệp, những người cung ứng, các trung gian marketing, khách hàng, đối thủ cạnh tranh, công chúng, hệ thống thông tin marketing và hệ thống nghiên cứu marketing.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chuong-3-moi-truong-va-thong-tin-marketing-ginbuq.html

Nội dung


1114934

Tài liệu liên quan


Xem thêm