Bài giảng Chương 2: Phương pháp học tập hiệu quả

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Chương 2: Phương pháp học tập hiệu quả. Nội dung của bài giảng trình bày về khả năng học tập, động lực học tập và thái độ học tập, các thành phần cơ bản để học tập tốt, cách học cũng như khả năng phát triển tư duy, những bí quyết để học tập hiệu quả và tăng cường trí nhớ, tối ưu hóa sức mạnh não bộ, cân bằng hoạt động não bộ.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-chuong-2-phuong-phap-hoc-tap-hieu-qua-sfnbuq.html

Nội dung


Chương 2
Phương pháp học tập hiệu
quả

Nhập môn về kỹ
1

Mục tiêu của chương
Ø

Nhận thức được các thành phần cơ bản để học tập tốt.

Ø

Hiểu được cách học cũng như khả năng phát triển tư duy

của chính mình.
Ø

Rút ra được những bí quyết cho riêng mình để học tập

hiệu quả.

2-2

Học tập hiệu quả
1. Khả năng học tập.
2. Động lực học tập.
3. Thái độ học tập.

‘Khả năng là những gì bạn có khả năng làm . Động lực xác định những gì bạn
làm. Thái độ quyết định bạn làm điều đó như thế nào ’
- Lou Holtz, South Carolina football coach
2-3

2.1. Thái độ học tập
Học chương trình kỹ thuật có thành công hay không phụ
thuộc phần lớn vào thái độ của học sinh và tính nghiêm túc
khi làm việc:
Nếu thái độ của sinh viên là trong
những nguyên nhân gây nên thất
bại, thì sinh viên đó rất có thể sẽ
luôn luôn thất bại;

Giữ một thái độ tích cực, cởi
mở , và sẵn sàng “hợp tác, trao
đổi” với Thầy/Cô để có thể hiểu
các tài liệu bài giảng tốt nhất.


2-4

2.2. Xây dựng mục tiêu
Hai thành phần cơ bản: mức độ khó & thời gian
v
Mức độ khó: mục tiêu nên đặt ở cao, nhưng phải có thể
đạt được
v
Thời gian:

Mục tiêu dài hạn: xác định hướng bạn sẽ hướng tới

Mục tiêu ngắn hạn / trung hạn: là những nấc thang để đạt
đến mục tiêu cuối cùng

Mục tiêu ngắn hạn: nên cụ thể và mang tính khen thưởng.

2-5

1114838

Tài liệu liên quan


Xem thêm