of x

Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 6 - ĐH Xây Dựng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 33 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 6 - ĐH Xây Dựng. Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 6 cung cấp các kiến thức cơ bản về mái nhà. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, phân loại mái, cấu tạo mái dốc, độ dốc mái nhà,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-cau-tao-kien-truc-nha-dan-dung-chuong-6-dh-xay-dung-7fdbuq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 6 - ĐH Xây Dựng.Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn tài liệu Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng mang đến cho nghiên cứu khoa học.Xin mời đọc giả đang cần cùng tham khảo ,Tài liệu Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 6 - ĐH Xây Dựng trong chủ đề ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được chia sẽ bởi thành viên kientrucxaydung tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 33 page , thuộc file .PDF, cùng danh mục còn có Cấu tạo kiến trúc, Nhà dân dụng, Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng, Phân loại mái, Cấu tạo mái dốc, Độ dốc mái nhà ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Bài giảng Cấu tạo kiến trúc nhà dân dụng: Chương 6 cung cấp những kiến thức căn bản về mái nhà, nói thêm Nội dung diễn tả trong chương này gồm có: Khái niệm chung, phân loại mái, cấu tạo mái dốc, độ dốc mái nhà,, kế tiếp là Mời những bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết, bên cạnh đó TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG KHOA KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH, nói thêm là BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG CẤU TẠO KIẾN TRÚC, cho biết thêm NHÀ DÂN DỤNG Chương trình dành cho SV những ngành Xây dựng và Kiến trúc CẤU TẠO KIẾN TRÚC, ngoài ra NHÀ DÂN DỤNG CHƯƠNG 6 MÁI NHÀ Chương 6 MÁI NHÀ Copyright 3 1, bên cạnh đó Khái niệm chung, nói thêm 1, tiếp theo là 1,còn cho biết thêm Khái niệm, đề nghị của mái, nói thêm là    Khái niệm:, kế tiếp là Mái là bộ phận trên cùng của nhà, vừa là kết cấu chịu lực , vừa là kết cấu bao che,còn cho biết thêm - Kết cấu bao che = lớp lợp + kết cấu đỡ lớp lợp, ngoài ra - Kết cấu mang lực mái, thêm nữa Tác dụng:, bên cạnh đó - Che mưa, nắng, chống lại bức xạ, ngoài ra mặt trời, cách nhiệt, giữ nhiệt, chống thấm, kế tiếp là - Tạo ổn định chung cho toàn công trình, bên cạnh đó - Tạo m
TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

KHOA KIẾN TRÚC - QUY HOẠCH
BỘ MÔN KIẾN TRÚC DÂN DỤNG

CẤU TẠO KIẾN TRÚC
NHÀ DÂN DỤNG

Chương trình dành cho SV các ngành Xây dựng và Kiến trúc

CẤU TẠO KIẾN TRÚC
NHÀ DÂN DỤNG

CHƯƠNG 6

MÁI NHÀ

Chương 6

MÁI NHÀ

Copyright

3

1. Khái niệm chung
1.1. Khái niệm, yêu cầu của mái


Khái niệm:
Mái là bộ phận trên cùng của nhà, vừa là kết cấu chịu lực , vừa là kết cấu bao che
- Kết cấu bao che = lớp lợp + kết cấu đỡ lớp lợp
- Kết cấu mang lực mái
Tác dụng:
- Che mưa, nắng, chống lại bức xạ
mặt trời, cách nhiệt, giữ nhiệt, chống thấm
- Tạo ổn định chung cho toàn công trình
- Tạo mỹ quan công trình
Yêu cầu :
- Bền vững
- Ổn định (không bị biến dạng,
co dãn)
- Vật liệu, kích thước, kiểu ráp
nối, lắp dựng thích hợp

Chương 6

MÁI NHÀ
4

1.2. Phân loại mái
a.Theo hình thức:
-

-

Mái hệ kết cấu phẳng (vì kèo,
dầm, khung, cuốn)
Mái hệ thống kết cấu không
gian (vỏ mỏng, giàn không
gian, bản gấp nếp…)

b. Theo vật liệu
- Mái lợp VL kích thước nhỏ
(gỗ, các loại thực vật, ngói,
đá…)
- Mái lợp VL kích thước lớn
(tấm phibrôxi măng, tấm nhựa,
tôn…)
- Mái BTCT

Chương 6

MÁI NHÀ
5

1.2. Phân loại mái
c. Theo cấu tạo độ dốc

Độ dốc mái i = h/l (%) (tạo dốc để thoát nước)
Độ dốc mái phụ thuộc: VL cấu tạo mái, hình thức kiến
trúc, hình thức kết cấu, hình thức cấu tạo, khí hậu,
phong tục tập quán, giá thành XD
Phân loại:
- Mái dốc: i=15-100%
- Mái bằng: i=5-8%
- Mái có hình cong
phức tạp

1101893

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm