Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 3: Bơm (Pump)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bơm quạt máy nén - Bài 3: Bơm (Pump). Nội dung của bài giảng trình bày về các loại bơm thường gặp, phân loại bơm, bơm thể tích, bơm piston và bơm quay, bơm động học, bơm li tâm và cấu tạo của bơm li tâm, bơm hướng trục, bơm hỗn hợp và đường đặc tính bơm, cách chọn bơm, vận hành và điều chỉnh bơm.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bom-quat-may-nen-bai-3-bom-pump-rgmbuq.html

Nội dung


Bài 3


BƠM ( PUMP)

Dẫn nhập
Các lọai bơm thường gặp
Các thông số hình học
Các thông số đặc tính:

– Lưu lượng Q, Cột áp H, Công suất N, Hiệu suất η, hệ
số quay nhanh ns, Điểm làm việc tối ưu BOP, Đường
đạc tính bơm
– Công thức thường dùng
– Các định luật đồng dạng

• Chọn lựa bơm
• Vận hành , điều chỉnh bơm

• Thực tập: tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý họat động của
bơm, một số tính tóan cần thiết, và khảo nghiệm bơm
Nguyễn Hùng Tâm

1

BƠM ( PUMP)
• Phân loại bơm

Nguyễn Hùng Tâm

2

• Bơm thể tích:
– Ứng với mỗi vòng quay một lượng chất
lỏng được chuyển đi từ đầu hút này qua
đầu đẩy kia
– Nếu hệ đường ống đóng kín: cột áp tăng
dẫn đến hư bơm
– Thường sử dụng bơm các lưu chất khác
nước hoặc nước cần cột áp cao

Nguyễn Hùng Tâm

3

BƠM THỂ TÍCH

Bơm piston quay hướng trục

• Bơm piston:

(Axial rotary piston pump)

• Thường sử dụng cho chất lỏng
có độ nhớt cao, dầu..

• Bơm quay: dạng Bánh
răng, cam, van
• Thường dùng trong công
nghiệp với mục đích riêng
• Dùng định lượng..

Bơm bánh răng
ăn khớp trong

Bơm cánh gạt
Nguyễn Hùng Tâm

4

• Hình một số lọai bơm thể tích

Bơm bánh răng ăn khớp ngòai
Bơm piston
Nguyễn Hùng Tâm

5

1113577