Bài giảng Bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 23 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế. Nội dung của bài giảng trình bày khái quát chung về nhà nước, khái niệm, đặc trưng của nhà nước, hình thức nhà nước, các loại cơ quan cơ bản trong bộ máy nhà nước, bộ máy nhà nước trong quản lý kinh tế, các cơ quan chủ yếu trong bộ máy nhà nước, mối quan hệ giữa các cơ quan trong bộ máy nhà nước và các cơ quan quản lý chuyên ngành.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bo-may-nha-nuoc-trong-quan-ly-kinh-te-9hnbuq.html

Nội dung


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM
KHOA LUẬT KINH TẾ

BỘ MÁY NHÀ NƯỚC TRONG
QUẢN LÝ KINH TẾ

Bộ máy nhà
nước

Khái quát chung
về nhà nước

Bộ máy
nhà nước
trong
quản lý
kinh tế

Khái niệm, đặc trưng của NN

Hình thức NN
Các loại cơ quan cơ bản trong
BM NN

Khái quát
chung
về nhà
nước

Khái niệm,
đặc trưng
của NN

Khái niệm
về NN

Nguồn gốc
NN

Bản chất
NN

Đặc trưng
cơ bản của
NN

Có 4 đặc
trưng

Nguồn gốc
NN

Giải thích
nguồn gốc
NN theo
quan điểm
học thuyết
Mác

NN xuất
hiện và tồn
tại trong đk
KT-XH
nhất định

NN là lực
lượng giải
quyết xung
đột giữa
các giai cấp
trong XH

1114927

Tài liệu liên quan


Xem thêm