Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 6 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 30 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 6 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 6 - Hư hỏng và sửa chữa kết cấu móng. Nội dung chính phần này gồm có: Những nguyên nhân chính gây hư hỏng kết cấu móng; đánh giá hiện trạng, hư hỏng kết cấu móng; đánh giá hiện trạng, hư hỏng kết cấu móng.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-6-ts-nguyen-hoang-giang-1fdbuq.html

Nội dung


Phần 6
HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA KẾT CẤU MÓNG

T.H. NGUYEN, NUCE

NỘI DUNG CỦA PHẦN 6

NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY HƯ HỎNG KẾT CẤU MÓNG
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, HƯ HỎNG KẾT CẤU MÓNG

MỘT SỐ BIỆN PHÁP SỬA CHỮA, GIA CƯỜNG KẾT CẤU MÓNG

T.H. NGUYEN, NUCE

NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY HƯ HỎNG KẾT
CẤU MÓNG
- Khảo sát xây dựng không được tiến hành đầy đủ theo quy phạm
hoặc không tiến hà h khảo sát
h ặ khô
tiế hành khả át
- Giải pháp thiết kế không hợp lý ( thường dẫn đến kết cấu móng
không đủ khả năng chịu tải)
- Q á trình thi công có sai sót so với quy định trong hồ sơ thiết kế
Quá t ì h
ô
ó i ót
ới
đị h t
- Các tác động khác : do tác động từ bên ngoài như tác động của các
công trình, hố đào ở khu vực lân cận, hạ mực nước ngầm …

T.H. NGUYEN, NUCE

NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY HƯ HỎNG KẾT
CẤU MÓNG
Khảo sát xây dựng
- Không khảo sát địa c ất : hầu hết các cô g t
ô g ảo
chất
ầu ết
công trình xây dự g nhà dân với quy
ây dựng à dâ ớ
mô nhỏ được thiết kế trên cơ sở điều kiện nền đất giả định
- Quá trình khảo sát không phát hiện được hoặc phát hiện không chính xác
quy luật phân bố không gian ( theo chiều rộng và chiều sâu) của cấu tạo địa
tầng. Trường hợp này thường xảy ra khi mặt bằng xây dựng rộng, điều kiện
địa chất biến động mạnh mà mật độ khảo sát thấp
- Đánh giá không chính xác các đặc trưng của các lớp đất hoặc không cung
cấp được số liệu chính xác cho người thiết kế ( do tay nghề của thí nghiệm
viên và chất lượng của máy móc thiết bị thí nghiệm)
g
,
g


ộ g
- Không điều tra, khảo sát các công trình lân cận và dự báo các tác động lên
công trình do quá trình thi công xây dựng các công trình lân cận
T.H. NGUYEN, NUCE

NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH GÂY HƯ HỎNG KẾT
CẤU MÓNG
Sai sót trong thiết kế
- Giải p áp móng sai hoặc không hợp lý dẫ đế nền, móng không đủ khả
G ả pháp ó g sa oặc ô g ợp ý dẫn đến ề , ó g ô g

năng chịu tải hoặc lún quá mức cho phép
- Không tính toán lún hoặc sai số tính toán độ lún quá lớn
- Xác định sai tải trọng tác dụng lên móng
- Khô
Không dự báo độ lún của công trình do ảnh hưởng của việc đào hố móng,
d bá
lú ủ ô t ì h d ả h h ở
ủ iệ đà
ó
thi công móng của các công trình lân cận
- Khô
Không đánh giá đúng mức độ ả h hưởng của sự thay đổi của điều kiện địa
đá h iá đú

ảnh h ở

th
ủ điề kiệ đị
tầng khu vực xây dựng công trình

T.H. NGUYEN, NUCE

1101887

Tài liệu liên quan


Xem thêm