Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 3 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông. Phần 3.1 này tập trung chủ yếu về bệnh và hư hỏng kết cấu bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-3-1-ts-nguyen-hoang-giang-wfdbuq.html

Nội dung


Phần 3

BỆNH, HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA, GIA CƯỜNG
KẾT CẤU BÊ TÔNG

NỘI DUNG CỦA PHẦN 3

Phần 3.1 : Bệnh và hư hỏng kết cấu bê tông

Phần 3.2 : Sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông
32

Phần 3.3 : Gia cường kết cấu bê tông

Phần 3.1 :
BỆNH VÀ HƯ HỎNG KẾT CẤU BÊ TÔNG

NỘI DUNG CỦA PHẦN 3.1

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN LIÊN QU
Ữ G ẶC
QUAN ĐẾN BỆNH CỦ KẾT C U

CỦA
CẤU
BÊ TÔNG

NHỮNG HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG (BÊ TÔNG CỐT THÉP) CÓ
NGUỒN GỐC KHÁCH QUAN

NHỮNG HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG (BÊ TÔNG CỐT THÉP) CÓ
NGUỒN GỐC CHỦ QUAN

NỘI DUNG CỦA PHẦN 3.1

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN LIÊN QU
Ữ G ẶC
QUAN ĐẾN BỆNH CỦ KẾT C U

CỦA
CẤU
BÊ TÔNG

NHỮNG HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG (BÊ TÔNG CỐT THÉP) CÓ
NGUỒN GỐC KHÁCH QUAN

NHỮNG HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG (BÊ TÔNG CỐT THÉP) CÓ
NGUỒN GỐC CHỦ QUAN

1101882

Tài liệu liên quan


Xem thêm