Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 44 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 3.1 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 3 trang bị cho người học kiến thức cơ bản về hư hỏng và sửa chữa, gia cường kết cấu bê tông. Phần 3.1 này tập trung chủ yếu về bệnh và hư hỏng kết cấu bê tông. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-3-1-ts-nguyen-hoang-giang-wfdbuq.html

Nội dung


Phần 3

BỆNH, HƯ HỎNG VÀ SỬA CHỮA, GIA CƯỜNG
KẾT CẤU BÊ TÔNG

NỘI DUNG CỦA PHẦN 3

Phần 3.1 : Bệnh và hư hỏng kết cấu bê tông

Phần 3.2 : Sửa chữa hư hỏng kết cấu bê tông
32

Phần 3.3 : Gia cường kết cấu bê tông

Phần 3.1 :
BỆNH VÀ HƯ HỎNG KẾT CẤU BÊ TÔNG

NỘI DUNG CỦA PHẦN 3.1

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN LIÊN QU
Ữ G ẶC
QUAN ĐẾN BỆNH CỦ KẾT C U

CỦA
CẤU
BÊ TÔNG

NHỮNG HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG (BÊ TÔNG CỐT THÉP) CÓ
NGUỒN GỐC KHÁCH QUAN

NHỮNG HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG (BÊ TÔNG CỐT THÉP) CÓ
NGUỒN GỐC CHỦ QUAN

NỘI DUNG CỦA PHẦN 3.1

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN LIÊN QU
Ữ G ẶC
QUAN ĐẾN BỆNH CỦ KẾT C U

CỦA
CẤU
BÊ TÔNG

NHỮNG HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG (BÊ TÔNG CỐT THÉP) CÓ
NGUỒN GỐC KHÁCH QUAN

NHỮNG HƯ HỎNG CỦA KẾT CẤU BÊ TÔNG (BÊ TÔNG CỐT THÉP) CÓ
NGUỒN GỐC CHỦ QUAN

1101882

Tài liệu liên quan


Xem thêm