of x

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: M | File type: PDF
0 lần xem

Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang. Phần 2 - Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình xây dựng. Nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích của việc đánh giá hiện trạng công trình, các bước cơ bản đánh giá hiện trạng công trình, một số nội dung khảo sát hiện trạng công trình.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-benh-hoc-va-sua-chua-cong-trinh-phan-2-ts-nguyen-hoang-giang-vfdbuq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin giới thiệu đến mọi người thư viện Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang.Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn thư viện Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng mang đến cho học tập.Xin mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo ,Tài liệu Bài giảng Bệnh học và sửa chữa công trình: Phần 2 - TS. Nguyễn Hoàng Giang thuộc thể loại ,Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng được giới thiệu bởi thành viên kientrucxaydung tới học sinh/sinh viên nhằm mục đích học tập , tài liệu này được giới thiệu vào danh mục Kỹ Thuật - Công Nghệ,Kiến trúc - Xây dựng , có tổng cộng 35 trang , thuộc định dạng .PDF, cùng thể loại còn có Bệnh học công trình, Sửa chữa công trình, Tuổi thọ công trình, Chất lượng công trình, Đánh giá hiện trạng công trình, Khảo sát hiện trạng công trình ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu . Để tải file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
Phần 2 - Đánh giá hiện trạng chất lượng công trình xây dựng, bên cạnh đó Nội dung chính trong chương này gồm có: Mục đích của việc đánh giá hiện trạng công trình, những bước căn bản đánh giá hiện trạng công trình, một số nội dung khảo sát hiện trạng công trình, nói thêm Phần 2, thêm nữa ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH, nói thêm là XÂY DỰNG NỘI DUNG CỦA PHẦN 2 MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH, nói thêm Í, nói thêm là Ủ, kế tiếp là Ệ, bên cạnh đó Á, bên cạnh đó Á Ệ, cho biết thêm Ô, ngoài ra Ì CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH, kế tiếp là Á, kế tiếp là Ớ, ngoài ra Ả,còn cho biết thêm Á, bên cạnh đó Á, ngoài ra Ô,còn cho biết thêm Ì MỘT SỐ NỘI DUNG KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG, bên cạnh đó CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, tiếp theo là Đánh giá (kiểm tra) hiện trạng công trình nhằm phát hiện kịp thời sự xuống, bên cạnh đó cấp hoặc đổi thay công năng của kết cấu, kế tiếp là Nội dung đánh giá hiện trạng nên, kế tiếp là được duy t ì trong suốt thời gian sử dụng công trình, bên cạnh đó đ, kế tiếp là d trì t, ngoài ra ốt, nói thêm là i, bên cạnh đó ửd, cho biết thêm ô tì h, kế tiếp là Việc xác định lý do và trạng thái hư hỏng của công trình xây dựng là
Phần 2
ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
XÂY DỰNG

NỘI DUNG CỦA PHẦN 2

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
Í


Á
Á Ệ
Ô
Ì

CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
Á


Á
Á
Ô
Ì

MỘT SỐ NỘI DUNG KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Đánh giá (kiểm tra) hiện trạng công trình nhằm phát hiện kịp thời sự xuống
cấp hoặc thay đổi công năng của kết cấu. Nội dung đánh giá hiện trạng nên
được duy t ì trong suốt thời gian sử dụng công trình
đ
d trì t
ốt
i
ửd
ô tì h
Việc xác định nguyên nhân và tình trạng hư hỏng của công trình xây dựng là
một trong những bước quan trọng nhất trong quá trình sửa chữa, gia cường
ột t
hữ b ớ
t
hất t
á t ì h ử hữ
i

công trình bị hư hỏng.
Thông thường không thể đánh giá được mức độ cần thiết của việc sửa chữa
công trình hoặc lựa chọn phương án sửa chữa hợp lý nếu không xác định
được nguồn gốc của các hư hỏng.
hỏng
Trước khi tiến hành những công việc sửa chữa cần phải tiến hành khảo sát
đánh iá tình trạng công t ì h một cách chi tiết nhất nếu có thể
đá h giá tì h t
ô trình ột á h hi
hất ế ó

CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
CÔNG TRÌNH
CÁC BƯỚC ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH

Theo dõi, đánh giá
hiện trạng công
trình

Phân tích cơ
chế xuống
cấp, hư hỏng


Đánh giá mức độ
và tốc độ xuống
cấp, h hỏ
ấ hư hỏng

Xác định giải
pháp sửa chữa
hoặc gia cường

CÁC BƯỚC CƠ BẢN ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG
CÔNG TRÌNH
THEO DÕI, ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
- Nhằm phát hiện kịp thời sự xuống cấp, hư hỏng hoặc thay đổi công
cấp
năng kết cấu
- Theo dõi, kiểm tra hiện trạng công trình thường gồm 04 loại hình
dõi
theo dõi, đánh giá :
+ Kiểm tra, đá h giá hiện t
Kiể t đánh iá hiệ trạng b đầu
ban đầ
+ Kiểm tra thường xuyên
+ Kiểm tra định kỳ
+ Kiểm tra bất thường

1101881

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm