Bài giảng Bê tông cốt thép 2: Kết cấu tường chắn - Nguyễn Hữu Anh Tuấn

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 19 | FileSize: 1.78 M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bê tông cốt thép 2: Kết cấu tường chắn - Nguyễn Hữu Anh Tuấn. Bài giảng Bài giảng Bê tông cốt thép 2: Kết cấu tường chắn - Nguyễn Hữu Anh Tuấn cung cấp cho người học các kiến thức: Khát quát, các yêu cầu thiết kế tường chắn bê tông cốt thép, biện pháp tăng ổn định tường chắn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Vài tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-be-tong-cot-thep-2-ket-cau-tuong-chan-nguyen-huu-anh-tuan-lbabuq.html

Nội dung


19/01/2016

NGUY N H U ANH TU N

TÓM T T BÀI GI NG MÔN H C K T C U BTCT 2

K T C U TƯ NG CH N
Th i lư ng: 5 ti t

tuannguyen@swin.edu.au

TÀI LI U THAM KH O CHÍNH
Leet, K. and Bernal, D. (1997). Reinforced concrete design, 3rd edn.,
McGraw-Hill
Mosley, W. H. and Bungey, J. H. (1987). Reinforced concrete design,
3rd edn., Macmillan Education.
Nilson, A., Darwin, D. and Dolan, C. (2010). Design of concrete
structures, McGraw-Hill.
Pillai, S. and Menon, D. (2005). Reinforced Concrete Design, 5th edn.,
McGraw-Hill.
Warner, R. F., Rangan, B., Hall, A. and Faulkes, K. (1998). Concrete
structures, Longman.

N.H.A.Tuan

1

19/01/2016

KHÁI QUÁT

Tư ng ch n đư c s d ng đ đ m b o s
n đ nh c a đ t ho c có
th là v t li u khác b ng cách gi không cho chúng b trư t kh i cung
trư t t nhiên c a chúng.

KHÁI QUÁT
Phân loại

- Tư ng ch n tr ng l c: g ch đá, bê tông; hình kh i l n, dùng tr ng
lư ng b n thân tư ng đ đ m b o n đ nh; ch y u ch u nén; chi u cao
thư ng không vư t 3m, không có c t thép ho c có ít c t thép ch u co ngót
và nhi t đ .

- Tư ng ch n BTCT d ng m m ch u nén u n: b n thành và b n
móng BTCT khá m ng nên tr ng lư ng b n thân c a tư ng không l n.
Đ n đ nh đư c đ m b o ch y u do tr ng lư ng kh i đ t đ p đè lên b n
móng.

N.H.A.Tuan

2

19/01/2016

KHÁI QUÁT
Một số dạng tường chắn BTCT chịu nén uốn
- Tư ng công-xon không sư n: 2,5-6m; ph bi n, kinh t , thi công đơn gi n.
- Tư ng có sư n đ ng: cao 6-7,5m; sư n đ ng làm tăng đ c ng c a
thành tư ng và giúp thành tư ng làm vi c như nh ng ô b n liên t c.

KHÁI QUÁT
Một số dạng tường chắn BTCT chịu nén uốn

N.H.A.Tuan

3

19/01/2016

KHÁI QUÁT
Xác định sơ bộ các kích thước chính

l

BẢN MÓNG
b= (0,4-0,7)h ; phần móng trước (mũi) rộng = (0,3-0,4)b
b giảm khi móng tựa lên nền đất tốt và khi khối đất cần chắn là cát hoặc sỏi;
b tăng khi nền đất dưới đáy móng và lớp đất cần chắn có chất lượng thấp,
hoặc khi có hoạt tải tác dụng trên mặt đất gần đỉnh tường.

KHÁI QUÁT
Xác định sơ bộ các kích thước chính

Bố trí chốt
chống trượt

Chi u dày b n móng:
- Tư ng không sư n: (1/12-1/8) h
- Tư ng có sư n:
h/30
Có th b trí ch t ch ng trư t đ tăng áp l c b đ ng

N.H.A.Tuan

4

19/01/2016

KHÁI QUÁT
Xác định sơ bộ các kích thước chính
B N THÀNH
Chi u dày thành tư ng t i đáy thư ng l n hơn chi u dày
tư ng. Khi h ≤ 3m có th không thay đ i chi u dày b n thành.
• Tư ng công-xon : dày (1/14 -1/10)h đáy; ≥ 200mm đ nh.
• Tư ng có sư n đ ng: chi u dày b n thành ≈ h/40.

đ nh

SƯ N Đ NG
Kho ng cách

l = (0,8 ÷ 1,2 ) h

Chi u dày

≈ l/10

l ≈ h/2

Các yêu c u thi t k tư ng ch n BTCT
Áp l c tiêu chu n dư i đáy móng không vư t quá cư ng đ tiêu
chu n c a n n đ t;
n đ nh v l t do áp l c tính toán gây ra;
n đ nh v trư t do áp l c tính toán gây ra.
Đ m b o đi u ki n cư ng đ cho các b ph n c a tư ng ch n .
Thoát nư c: b trí các l thoát nư c đư ng kính 100mm phân b
cách kho ng t 1,5 đ n 3m trên m t thành tư ng, và ng tiêu nư c có
đư ng kính 150-200mm ch y d c theo đáy tư ng có s i bao quanh

N.H.A.Tuan

5

1097839

Tài liệu liên quan


Xem thêm