Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở - Lê Văn Khuyên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 31 | Page: 47 | FileSize: 0.73 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở - Lê Văn Khuyên. Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trình bày về hai nội dung chính đó là tổ chức cơ sở Đảng; công công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của đảng viên. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-8-to-chuc-co-so-dang-va-cong-tac-xay-dung-dang-o-co-so-le-van-khuy-l7f8tq.html

Nội dung


Bài 8: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ Giảng viên: Lê Văn Khuyên Trung tâm BDCT huyện Thạch Thành I­ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NỘI DUNG II­ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN I­ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (TCCSĐ) Bao gồm 04 nội dung sau: 1­Quy định của ĐLĐ về thành lập các TCCSĐ. 2­ Vị trí, vai trò của TCCSĐ . 3­ Chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ. 4­ Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở. 1­Quy định của ĐLĐ về thành lập các TCCS Đảng: (a,b): a­TCCS Đảng là gì:(Khái niệm) "TCCS Đảng(bao gồm Chi bộ cơ sở và Đảng bộ cơ sở)là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, được thành lập tương ứng với cấp hành chính Nhà nước ở cơ sở(Xã, Phường, Thị trấn)và ở Cơ quan, Doanh nghiệp, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức kinh tế, hoặc đơn vị cơ sở trong lực lượng Công An và Quân đội nhân dân.“ Ở khái niệm này cần năm vững 3 nội dung sau: * Phân biệt các tên gọi trong thực tế: +TC Đảng cơ sở +Đảng bộ cơ sở. +Chi bộ cơ sở (chú ý phân biệt với CB TT đảng uỷ Cơ sở) => Đều là Tổ chức cơ sở Đảng. ... - tailieumienphi.vn 965503

Tài liệu liên quan


Xem thêm