of x

Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở - Lê Văn Khuyên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 31 | Page: 47 | FileSize: 0.73 M | File type: PPT
31 lần xem

Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở - Lê Văn Khuyên. Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở trình bày về hai nội dung chính đó là tổ chức cơ sở Đảng; công công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và trách nhiệm của đảng viên. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-8-to-chuc-co-so-dang-va-cong-tac-xay-dung-dang-o-co-so-le-van-khuy-l7f8tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ đến mọi người thư viện Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở - Lê Văn KhuyênTài liệu Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở - Lê Văn Khuyên thuộc danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng được chia sẽ bởi lichsudang đến học sinh/sinh viên nhằm mục tiêu học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chủ đề ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng , có tổng cộng 47 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Tổ chức cơ sở Đảng, Công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, Bài giảng Đảng cộng sản Việt Nam, Vị trí của tổ chức cơ sở Đảng, Chức năng của tổ chức cơ sở Đảng, Loại hình tổ chức Đảng : Bài giảng Bài 8: Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở biểu đạt về hai nội dung chính ấy là tổ chức cơ sở Đảng; công công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và nghĩa vụ của đảng viên, ngoài ra Mời những bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này, nói thêm là Bài 8: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ Giảng viên: Lê Văn Khuyên Trung tâm BDCT huyện Thạch Thành I­ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NỘI DUNG II­ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN I­ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (TCCSĐ) Bao gồm 04 nội dung sau: 1­Quy định của ĐLĐ về xây dựng thương hiệu những TCCSĐ, kế tiếp là 2­ Vị trí, vai trò của TCCSĐ , nói thêm 3­ Chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ,còn cho biết thêm 4­ Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở, ý nữa 1­Quy định của ĐLĐ về xây dựng thương hiệu những TCCS Đảng: (a,b): a­TCCS Đảng là gì:(Khái niệm) TCCS Đảng(bao gồm Chi bộ cơ sở và Đảng bộ cơ sở)là nền móng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, đư
Bài 8: TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ Giảng viên: Lê Văn Khuyên Trung tâm BDCT huyện Thạch Thành I­ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG NỘI DUNG II­ CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG Ở CƠ SỞ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA ĐẢNG VIÊN I­ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (TCCSĐ) Bao gồm 04 nội dung sau: 1­Quy định của ĐLĐ về thành lập các TCCSĐ. 2­ Vị trí, vai trò của TCCSĐ . 3­ Chức năng, nhiệm vụ của TCCSĐ. 4­ Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ cơ sở. 1­Quy định của ĐLĐ về thành lập các TCCS Đảng: (a,b): a­TCCS Đảng là gì:(Khái niệm) "TCCS Đảng(bao gồm Chi bộ cơ sở và Đảng bộ cơ sở)là nền tảng của đảng, là hạt nhân chính trị ở cơ sở, được thành lập tương ứng với cấp hành chính Nhà nước ở cơ sở(Xã, Phường, Thị trấn)và ở Cơ quan, Doanh nghiệp, Đơn vị sự nghiệp, Tổ chức kinh tế, hoặc đơn vị cơ sở trong lực lượng Công An và Quân đội nhân dân.“ Ở khái niệm này cần năm vững 3 nội dung sau: * Phân biệt các tên gọi trong thực tế: +TC Đảng cơ sở +Đảng bộ cơ sở. +Chi bộ cơ sở (chú ý phân biệt với CB TT đảng uỷ Cơ sở) => Đều là Tổ chức cơ sở Đảng. ... - tailieumienphi.vn 965503

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm