Bài giảng Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: 5.83 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, phương hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là những nội dung chính trong bài giảng bài 8 Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.. Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-8-che-do-dan-chu-xa-hoi-chu-nghia-liy8tq.html

Nội dung


KHOA LÝ LUẬN MÁC ­ LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÔN HỌC: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu nội dung thời đại ngày nay? Nêu những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay? HỌC VIỆN HẬU CẦN KHOA LÝ LUẬN MÁC­LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Bài 8: CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Biên soạn: Đại úy Tống Quang Tập MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU MỤC ĐÍCH Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về chế độ dân chủ XHCN, sự vận dụng của Đảng ta về dân chủ, từ đó thấy rõ tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm đối với bản thân đồng thời đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái xung quanh vấn đề này YÊU CẦU Nắm được quan niệm về dân chủ, chế độ dân chủ, chế độ dân chủ và hệ thống chính trị XHCN Nắm chắc: Nội dung, bản chất dân chủ XHCN Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay Quán triệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị và trong quân đội I NỘI DUNG II III Trọng tâm: Phần III Trọng điểm: Điểm 2 (I) và (III) ... - tailieumienphi.vn 989227

Tài liệu liên quan


Xem thêm