of x

Bài giảng Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 35 | FileSize: 5.83 M | File type: PPT
0 lần xem

Bài giảng Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, phương hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện nay là những nội dung chính trong bài giảng bài 8 Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-8-che-do-dan-chu-xa-hoi-chu-nghia-liy8tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn chia sẽ tới mọi người bài Bài giảng Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩaThư viện Bài giảng Bài 8: Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa thuộc danh mục ,Khoa Học Xã Hội,CNXH - KH được chia sẽ bởi cnxh-kh tới thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Khoa Học Xã Hội,CNXH - KH , có tổng cộng 35 trang , thuộc file PPT, cùng mục Bài giảng Chế độ dân chủ xã hội, Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, Dân chủ xã hội chủ nghĩa, Hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, Phương hướng chế độ dân chủ, Hoàn thiện chế độ dân chủ : Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa, hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, phương hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa ở nước ta hiện tại là các nội dung chính trong bài giảng bài 8 Chế độ dân chủ xã hội chủ nghĩa,còn cho biết thêm Mời những bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu dùng cho nhu cầu học tập và nghiên cứu, ngoài ra KHOA LÝ LUẬN MÁC ­ LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÔN HỌC: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu nội dung thời đại ngày nay? Nêu các mâu thuẫn căn bản của thời đại ngày nay? HỌC VIỆN HẬU CẦN KHOA LÝ LUẬN MÁC­LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Bài 8: CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Biên soạn: Đại úy Tống Quang Tập MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU MỤC ĐÍCH Trang bị cho học viên các kiến thức căn bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về chế độ dân chủ XHCN, sự áp dụng của Đảng ta về dân chủ, từ ấy thấy rõ tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta, xây dựng niềm tin, tinh thần nghĩa vụ đối với bản thân song song đấu tran
KHOA LÝ LUẬN MÁC ­ LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH MÔN HỌC: CHỦ NGHĨA XÃ HỘI KHOA HỌC KIỂM TRA BÀI CŨ Nêu nội dung thời đại ngày nay? Nêu những mâu thuẫn cơ bản của thời đại ngày nay? HỌC VIỆN HẬU CẦN KHOA LÝ LUẬN MÁC­LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Bài 8: CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Biên soạn: Đại úy Tống Quang Tập MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU MỤC ĐÍCH Trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin về chế độ dân chủ XHCN, sự vận dụng của Đảng ta về dân chủ, từ đó thấy rõ tính ưu việt của chế độ dân chủ ở nước ta, xây dựng niềm tin, ý thức trách nhiệm đối với bản thân đồng thời đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng sai trái xung quanh vấn đề này YÊU CẦU Nắm được quan niệm về dân chủ, chế độ dân chủ, chế độ dân chủ và hệ thống chính trị XHCN Nắm chắc: Nội dung, bản chất dân chủ XHCN Định hướng, giải pháp xây dựng và hoàn thiện chế độ dân chủ XHCN ở nước ta hiện nay Quán triệt, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị và trong quân đội I NỘI DUNG II III Trọng tâm: Phần III Trọng điểm: Điểm 2 (I) và (III) ... - tailieumienphi.vn 989227

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm