of x

Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở - Lê Văn Khuyên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 54 | Page: 61 | FileSize: 0.49 M | File type: PPT
54 lần xem

Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở - Lê Văn Khuyên. Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở do Lê Văn Khuyên biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí, vai trò công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và một số nội dung về công tác tổ chức ở Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.. Cũng như các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đề thi, giáo trình phục vụ tham khảo Vài tài liệu download sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-4-cong-tac-to-chuc-cua-chi-boa-dang-bo-co-so-le-van-khuyen-m7f8tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ tới bạn đọc thư viện Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở - Lê Văn KhuyênThư viện Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở - Lê Văn Khuyên thuộc chủ đề ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng được giới thiệu bởi lichsudang tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã giới thiệu vào danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng , có tổng cộng 61 trang , thuộc file PPT, cùng danh mục Chi bộ Đảng bộ cơ sở, Tổ chức Chi bộ Đảng bộ cơ sở, Bài giảng Đảng Cộng sản Việt Nam, Công tác tổ chức của Đảng, Vai trò tổ chức Chi bộ Đảng bộ, Vị trí tổ chức Chi bộ Đảng bộ : Bài giảng Bài 4: Công tác công ty của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở do Lê Văn Khuyên soạn nhằm cung cấp cho những bạn các kiến thức về vị trí, vai trò công tác công ty của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và một số nội dung về công tác công ty ở Chi bộ, Đảng bộ cơ sở, cho biết thêm Bài 4: CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Giảng viên: Lê Văn Khuyên Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Thành I- VỊ TRÍ, VAI TRÒ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ NỘI DUNG II- MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC Ở CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ I- VỊ TRÍ VAI TRÒ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ 1, nói thêm là Tổ chức 2, bên cạnh đó Vị trí, và công tác vai trò của tổ chức công tác của Đảng công ty 1- Tổ chức và công tác công ty của Đảng, bên cạnh đó a/ Khái niệm về Tổ chức: Tổ chức là sự liên kết con người với con người, theo các nguyên lý, chế độ, điều lệ quy định một mực, nhằm hợp nhất về hành động, đạt mục đích
Bài 4: CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Giảng viên: Lê Văn Khuyên Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Thành I- VỊ TRÍ, VAI TRÒ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ NỘI DUNG II- MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC Ở CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ I- VỊ TRÍ VAI TRÒ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ 1. Tổ chức 2. Vị trí, và công tác vai trò của tổ chức công tác của Đảng tổ chức 1- Tổ chức và công tác tổ chức của Đảng. a/ Khái niệm về Tổ chức: "Tổ chức là sự liên kết con người với con người, theo những nguyên tắc, chế độ, điều lệ quy định nhất định, nhằm thống nhất về hành động, đạt mục đích do tổ chức đó đề ra”. ... - tailieumienphi.vn 965504

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm