of x

Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở - Lê Văn Khuyên

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 54 | Page: 61 | FileSize: 0.49 M | File type: PPT
54 lần xem

Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở - Lê Văn Khuyên. Bài giảng Bài 4: Công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở do Lê Văn Khuyên biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về vị trí, vai trò công tác tổ chức của Chi bộ, Đảng bộ cơ sở và một số nội dung về công tác tổ chức ở Chi bộ, Đảng bộ cơ sở.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-4-cong-tac-to-chuc-cua-chi-boa-dang-bo-co-so-le-van-khuyen-m7f8tq.html

Nội dung


Bài 4: CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Giảng viên: Lê Văn Khuyên Ban Tổ chức Huyện ủy Thạch Thành I- VỊ TRÍ, VAI TRÒ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ NỘI DUNG II- MỘT SỐ NỘI DUNG VỀ CÔNG TÁC TỔ CHỨC Ở CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ I- VỊ TRÍ VAI TRÒ CÔNG TÁC TỔ CHỨC CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ 1. Tổ chức 2. Vị trí, và công tác vai trò của tổ chức công tác của Đảng tổ chức 1- Tổ chức và công tác tổ chức của Đảng. a/ Khái niệm về Tổ chức: "Tổ chức là sự liên kết con người với con người, theo những nguyên tắc, chế độ, điều lệ quy định nhất định, nhằm thống nhất về hành động, đạt mục đích do tổ chức đó đề ra”. ... - tailieumienphi.vn 965504

Tài liệu liên quan


Xem thêm