of x

Bài giảng Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh (t2)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 26 | Page: 9 | FileSize: 0.41 M | File type: PPT
26 lần xem

Bài giảng Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh (t2). Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bài giảng bài 34 Luyện tập oxi và lưu huỳnh dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy. Bài giảng thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-34-luyen-tap-oxi-va-luu-huynh-t2-z8p9tq.html

Nội dung

tailieumienphi chia sẽ đến cộng đồng thư viện Bài giảng Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh (t2)Tài liệu Bài giảng Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh (t2) thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử được giới thiệu bởi baigiangdientu tới các bạn nhằm mục đích học tập , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Tài Liệu Phổ Thông,Bài giảng điện tử , có tổng cộng 9 trang , thuộc file PPT, cùng thể loại Bài giảng Luyện tập oxi, Tính chất lưu huỳnh, Tính axit yếu, Tính khử mạnh, Tính oxit axit, Tính oxi hóa rất mạnh : Mời quý thầy cô giáo và những bạn học sinh cùng tham khảo bài giảng bài 34 Luyện tập oxi và lưu hoàng dưới đây để có thêm tài liệu dùng cho nhu cầu học tập và giảng dạy, nói thêm là Bài giảng giao diện bằng Powerpoint nhiều năm kinh nghiệm giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc biên soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập, cho biết thêm BÀI 34: LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH (t2) Bài 1: • Cho 4 g hỗn tạp A chứa Cu và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lit khí (đkc), ngoài ra a)Viết PTPƯ b)Tính % khối lượng mỗi kim loại? Hướng dẫn nH2 2,24 22,4 0,1(mol) 2Al 3H2SO4 Al2(SO4)3 3H2 nAl 2nH2 2 3 0,1(mol) mAl nAl MAl 2 3 0,1 27 1,8(g) mCu 4 1,8 2,2(g) %Al %Cu mAl mhh 100 100 45 1,8 4 55% 100 45% Bài 2 Cho 12,6 g hỗn tạp A chứa Mg và Al được trộn theo tỉ lệ mol 3:2 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí SO2 (đkc), bên cạnh đó a)Viết PTPƯ b)Tính VSO2 , thêm nữa c) Tìm CM của dung dịch H2SO4 d)Cho hoàn toàn khí SO2 ở phía trên vào 400 m
BÀI 34: LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH (t2) Bài 1: • Cho 4 g hỗn hợp A chứa Cu và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lit khí (đkc). a)Viết PTPƯ b)Tính % khối lượng mỗi kim loại? Hướng dẫn nH2 2,24 22,4 0,1(mol) 2Al 3H2SO4 Al2(SO4)3 3H2 nAl 2nH2 2 3 0,1(mol) mAl nAl MAl 2 3 0,1 27 1,8(g) mCu 4 1,8 2,2(g) %Al %Cu mAl mhh 100 100 45 1,8 4 55% 100 45% Bài 2 Cho 12,6 g hỗn hợp A chứa Mg và Al được trộn theo tỉ lệ mol 3:2 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí SO2 (đkc). a)Viết PTPƯ b)Tính VSO2 . c) Tìm CM của dung dịch H2SO4 d)Cho toàn bộ khí SO2 ở trên vào 400 ml dung dịch NaOH 2 M. Tính khối lượng muối thu được. ... - tailieumienphi.vn 1025169

Sponsor Documents