Bài giảng Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh (t2)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 26 | Page: 9 | FileSize: 0.41 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Bài 34: Luyện tập oxi và lưu huỳnh (t2). Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo bài giảng bài 34 Luyện tập oxi và lưu huỳnh dưới đây để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và giảng dạy. Bài giảng thiết kế bằng Powerpoint chuyên nghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập.. Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu tải về mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-34-luyen-tap-oxi-va-luu-huynh-t2-z8p9tq.html

Nội dung


BÀI 34: LUYỆN TẬP OXI VÀ LƯU HUỲNH (t2) Bài 1: • Cho 4 g hỗn hợp A chứa Cu và Al tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 2,24 lit khí (đkc). a)Viết PTPƯ b)Tính % khối lượng mỗi kim loại? Hướng dẫn nH2 2,24 22,4 0,1(mol) 2Al 3H2SO4 Al2(SO4)3 3H2 nAl 2nH2 2 3 0,1(mol) mAl nAl MAl 2 3 0,1 27 1,8(g) mCu 4 1,8 2,2(g) %Al %Cu mAl mhh 100 100 45 1,8 4 55% 100 45% Bài 2 Cho 12,6 g hỗn hợp A chứa Mg và Al được trộn theo tỉ lệ mol 3:2 tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được khí SO2 (đkc). a)Viết PTPƯ b)Tính VSO2 . c) Tìm CM của dung dịch H2SO4 d)Cho toàn bộ khí SO2 ở trên vào 400 ml dung dịch NaOH 2 M. Tính khối lượng muối thu được. ... - tailieumienphi.vn 1025169