of x

Bài giảng Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 20 | Page: 38 | FileSize: 0.44 M | File type: PPT
20 lần xem

Bài giảng Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Một số vấn đề chung về công tác tư tưởng, một số vấn đề về nghiệp vụ công tác tư tưởng là những nội dung chính trong bài giảng bài 3 Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-3-cong-tac-tu-tuong-cua-chi-boa-dang-bo-co-so-pcb9tq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ tới cộng đồng thư viện Bài giảng Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sởTài liệu Bài giảng Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở thuộc danh mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng được giới thiệu bởi lichsudang tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng , có tổng cộng 38 trang , thuộc file PPT, cùng chuyên mục Bài giảng Công tác tư tưởng chi bộ, Công tác tư tưởng đảng bộ, Công tác tư tưởng chi bộ, Tư tưởng chi bộ, Công tác tư tưởng, Nghiệp vụ công tác tư tưởng : Một số vấn đề chung về công tác tư tưởng, một số vấn đề về nghiệp vụ công tác tư tưởng là các nội dung chính trong bài giảng bài 3 Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở, ý nữa Mời những bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông báo yếu tố, thêm nữa BÀI 3 CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Chương trình bồi bổ Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở I, ngoài ra MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG,còn cho biết thêm NỘI DUNG BÀI GỒM 2 PHẦN II, nói thêm MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, ý nữa 1, bên cạnh đó Khái niệm tư tưởng 2, bên cạnh đó Khái niệm công tác tư tưởng 4, nói thêm Vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng I, ngoài ra Một số chung về tư tưởng 3, bên cạnh đó Khái niệm Hệ tư tưởng 5, nói thêm Phương châm thực hiện công tác tư tưởng I, tiếp theo là MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG: 1,còn cho biết thêm Khái niệm tư tưởng: - Tư tưởng: là một hình thức tồn tại của tinh thần xã hội, kết quả của quá trình nhận thức hiện thực khách quan
BÀI 3 CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Chương trình bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG. NỘI DUNG BÀI GỒM 2 PHẦN II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG. 1. Khái niệm tư tưởng 2. Khái niệm công tác tư tưởng 4. Vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng I. Một số chung về tư tưởng 3. Khái niệm Hệ tư tưởng 5. Phương châm tiến hành công tác tư tưởng I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG: 1. Khái niệm tư tưởng: - Tư tưởng: là một hình thức tồn tại của ý thức xã hội, kết quả của quá trình nhận thức hiện thực khách quan, trở thành kinh nghiệm và sự hiểu biết trong tâm trí mỗi con người. - Tư tưởng: Diễn biến tâm lý trong bộ óc của con người, bao gồm: quan điểm, nhận thức, niềm tin, lý tưởng; kiến thức văn hoá, kiến thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tư duy, kinh nghiệm; tình cảm, tâm tư, nguyện vọng; đạo đức, lối sống, tín ngưỡng... 2. Khái niệm công tác tư tưởng: - Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng, nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của chủ thể hệ tư tưởng. ... - tailieumienphi.vn 1005863

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm