Bài giảng Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 4 | Lần xem: 20 | Page: 38 | FileSize: 0.44 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Bài 3: Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Một số vấn đề chung về công tác tư tưởng, một số vấn đề về nghiệp vụ công tác tư tưởng là những nội dung chính trong bài giảng bài 3 Công tác tư tưởng của chi bộ, đảng bộ cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-3-cong-tac-tu-tuong-cua-chi-boa-dang-bo-co-so-pcb9tq.html

Nội dung


BÀI 3 CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA CHI BỘ, ĐẢNG BỘ CƠ SỞ Chương trình bồi dưỡng Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG. NỘI DUNG BÀI GỒM 2 PHẦN II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NGHIỆP VỤ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG. 1. Khái niệm tư tưởng 2. Khái niệm công tác tư tưởng 4. Vị trí, tầm quan trọng của công tác tư tưởng I. Một số chung về tư tưởng 3. Khái niệm Hệ tư tưởng 5. Phương châm tiến hành công tác tư tưởng I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG: 1. Khái niệm tư tưởng: - Tư tưởng: là một hình thức tồn tại của ý thức xã hội, kết quả của quá trình nhận thức hiện thực khách quan, trở thành kinh nghiệm và sự hiểu biết trong tâm trí mỗi con người. - Tư tưởng: Diễn biến tâm lý trong bộ óc của con người, bao gồm: quan điểm, nhận thức, niềm tin, lý tưởng; kiến thức văn hoá, kiến thức chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực tư duy, kinh nghiệm; tình cảm, tâm tư, nguyện vọng; đạo đức, lối sống, tín ngưỡng... 2. Khái niệm công tác tư tưởng: - Công tác tư tưởng là hoạt động có mục đích của một giai cấp, một chính đảng, nhằm hình thành, phát triển, truyền bá hệ tư tưởng trong quần chúng, thúc đẩy quần chúng hành động vì lợi ích của chủ thể hệ tư tưởng. ... - tailieumienphi.vn 1005863

Tài liệu liên quan


Xem thêm