of x

Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: 0.44 M | File type: PPT
0 lần xem

Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ. Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ trình bày về nhiệm vụ của chi ủy; công tác của Bí thư chi bộ; một số nghiệp vụ chủ yếu về công tác đảng viên ở chi bộ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.. Cũng như những tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download giáo án miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-2-nhiem-vu-cua-chi-uy-va-cong-tac-cua-bi-thu-chi-bo-j7f8tq.html

Nội dung


965501

Tài liệu liên quan


Xem thêm