Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: 0.44 M | File type: PPT
of x

Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ. Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ trình bày về nhiệm vụ của chi ủy; công tác của Bí thư chi bộ; một số nghiệp vụ chủ yếu về công tác đảng viên ở chi bộ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.. Giống các thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ học tập Một ít tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-2-nhiem-vu-cua-chi-uy-va-cong-tac-cua-bi-thu-chi-bo-j7f8tq.html

Nội dung


965501

Tài liệu liên quan


Xem thêm