of x

Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 52 | FileSize: 0.44 M | File type: PPT
0 lần xem

Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ. Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ trình bày về nhiệm vụ của chi ủy; công tác của Bí thư chi bộ; một số nghiệp vụ chủ yếu về công tác đảng viên ở chi bộ. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những ngành có liên quan.. Giống các tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download sai font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-2-nhiem-vu-cua-chi-uy-va-cong-tac-cua-bi-thu-chi-bo-j7f8tq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn giới thiệu đến bạn đọc thư viện Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộTài liệu Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ thuộc chuyên mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng được giới thiệu bởi lichsudang đến thành viên nhằm mục đích học tập , thư viện này đã chia sẽ vào chuyên mục ,Khoa Học Xã Hội,Lịch sử Đảng , có tổng cộng 52 trang , thuộc file PPT, cùng thể loại Nhiệm vụ của chi ủy, Công tác của Bí thư chi bộ, Bài giảng Đảng cộng sản Việt Nam, Nhiệm vụ của Bí thư chi bộ, Nghiệp vụ công tác đảng viên chi bộ, Quản lý đảng viên : Bài giảng Bài 2: Nhiệm vụ của chi ủy và công tác của Bí thư chi bộ biểu thị về nhiệm vụ của chi ủy; công tác của Bí thư chi bộ; một số nghiệp vụ chính yếu về công tác đảng viên ở chi bộ, ý nữa Bài giảng phục vụ cho những bạn chuyên ngành Chính trị và các ngành có liên can, ý nữa
965501

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm