Bài giảng Bài 1: Khảo sát tính chất đông vón của hệ keo

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 15 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Bài 1: Khảo sát tính chất đông vón của hệ keo. Bài giảng Bài 1 Khảo sát tính chất đông vón của hệ keo với mục tiêu chính nhằm giúp các bạn Tìm điểm đẳng điện của gelatin, khảo sát tác dụng bảo vệ của gelatin đối với dung dịch keo sắt III hydroxyd, khảo sát tính chất đông vón của keo thân dịch và keo sơ dịch.. Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-bai-1-khao-sat-tinh-chat-dong-von-cua-he-keo-sjtbuq.html

Nội dung


KHẢO SÁT TÍNH CHẤT ĐÔNG
VÓN CỦA HỆ KEO

1. Tìm điểm đẳng điện của gelatin
2. Khảo sát tác dụng bảo vệ của gelatin đối với
dung dịch keo sắt III hydroxyd

3. Khảo sát tính chất đông vón của keo thân dịch
và keo sơ dịchTIẾN HÀNH THÍ NGHIỆMVIẾT BÁO CÁO

3


Trong dung dịch keo các tiểu phân luôn chuyển động
và mang điện tích cùng dấu nên đẩy lẫn nhau, nhờ
vậy mà keo được bền vững
Khi điện thế zeta (ξ) hạ đến 1 trị số tới hạn thì xảy ra
sự đông vón
Ở điểm đẳng điện, ξ = 0 thì keo đông vón rất nhanh
Đối với keo sơ dịch, tác nhân gây đông vón quan
trọng nhất là chất điện giải
Sự đông vón keo thân dịch ngoài việc hạ điện thế
zeta, còn phải phá lớp hydrat (vỏ nước) bằng chất
khử nước: cồn, aceton,…
4Gelatin: protein thu được bằng cách thủy phân
colagen động vật
◦ Thủy phân /acid
gelatin dạng A
◦ Thủy phân /kiềm
gelatin dạng B
◦ Cấu tạo: NH2 – R – COOH
NH3+ – R – COO-Dung dịch gelatin là keo thân dịch
◦ Sự tích điện của keo gelatin phụ thuộc pH môi trường
◦ Điểm đẳng điện: gelatin bị trung hòa điện tích
◦ Có khả năng bảo vệ keo sơ dịchĐiểm đẳng điện là giá trị pH mà ở đó sự tích điện
của protein là zero
5

1122758

Tài liệu liên quan


Xem thêm