Bài giảng Augmentin trong điều trị nhiễm khuẩn sản phụ khoa

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 21 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng Augmentin trong điều trị nhiễm khuẩn sản phụ khoa. Nội dung của bài giảng trình bày về nhiễm khuẩn sản phụ khoa, nhiễm khuẩn trong phẫu thuật sản phụ khoa, kháng sinh dự phòng, lợi ích của kháng sinh dự phòng, áp dụng kháng sinh dự phòng và thông tin về sản phẩm Augmentin.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-augmentin-trong-dieu-tri-nhiem-khuan-san-phu-khoa-gwlbuq.html

Nội dung


trong điều trị nhiễm khuẩn
sản phụ khoa

Tài liệu dành cho cán bộ y tế
VN/CAM/0002/17 CCNB 27/04/2017

Nội dung

❖ Nhiễm khuẩn sản phụ khoa
❖ Kháng sinh dự phòng

❖ Thông tin sản phẩm

Tài liệu dành cho cán bộ y tế
VN/CAM/0002/17 CCNB 27/04/2017

Nhiễm khuẩn trong phẫu thuật
sản phụ khoa

Tài liệu dành cho cán bộ y tế
VN/CAM/0002/17 CCNB 27/04/2017

Yếu tố nguy cơ
❖ Cao tuổi
❖ Béo bệu hay quá gầy
❖ Đái Tháo Đường
❖ Nhiễm HIV/AIDS
❖ Corticoid hoặc thuốc chống
miễn dịch
❖ Nằm viện lâu > vài tuần
❖ Nhiễm khuẩn trước mổ
❖ Mổ nhiều lần

❖ Chuyển dạ kéo dài
❖ Chiều dài đường mổ
❖ Sát khuẩn da
❖ Làm sạch lông vùng mổ
❖ Thời gian PT
❖ KS dự phòng
❖ Môi trường phòng mổ
❖ Dụng cụ phẩu thuật
❖ Dẫn lưu hay đặt ngoài vật
❖ Kỹ thuật mổ
❖ Hạ thân nhiệt sau mổ

Theo dõi diễn tiến, nếu biểu hiện nhiễm khuẩn cần chuyển ngay sang
kháng sinh điều trị
Tài liệu dành cho cán bộ y tế
VN/CAM/0002/17 CCNB 27/04/2017

1. Antibiotic prophylaxis in surgery – national guideline – Scottish intercollegiate guideline network – July 2008

Lợi ích của
kháng sinh dự phòng?
Tài liệu dành cho cán bộ y tế
VN/CAM/0002/17 CCNB 27/04/2017

1112846

Tài liệu liên quan


Xem thêm