Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 3: Kỹ thuật an toàn trong xây dựng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 0 | Page: 59 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài giảng An toàn lao động và môi trường - Chương 3: Kỹ thuật an toàn trong xây dựng. Nội dung của bài giảng trình bày về an toàn trong thiết kế và thi công xây dựng, phòng ngừa ngã cao trong xây dựng, an toàn khi sử dụng giàn giáo và thang, kỹ thuật an toàn trong khi sử dụng máy xây dựng, kỹ thuật an toàn trong công tác đào hố sâu và khai thác đá, kỹ thuật an toàn trong công tác bê tông và bê tông cốt thép và kỹ thuật an toàn trong thi công lắp ghép.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-giang-an-toan-lao-dong-va-moi-truong-chuong-3-ky-thuat-an-toan-trong-xay-dun-kgnbuq.html

Nội dung


Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO
TRƯỜNG CĐ CN&QT SONADEZI
KHOA XÂY DỰNG

Môn học
AN TOÀN LAO ĐỘNG
VÀ MÔI TRƯỜNG

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Chương 3:
Kỹ thuật an toàn trong xây dựng

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Mục tiêu bài học
Sau khi học xong bài học
này, sinh viên có khả năng:
- Trình bày được các kỹ thuật
an toàn trong xây dựng;
- Xác định các nguyên nhân
và giải pháp phòng ngừa tai
nạn trong kỹ thuật xây dựng;
- Hiểu và thực hiện đúng các
quy trình làm việc một cách
an toàn.
3

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Nội dung chương 3
3.1 Nội dung an toàn trong thiết kế và thi công
xây dựng;
3.2 Phòng ngừa ngã cao trong xây dựng; An toàn
khi sử dụng giàn giáo và thang;
3.3 Kỹ thuật an toàn trong khi sử dụng máy XD;
3.4 Kỹ thuật an toàn trong công tác đào hố sâu và
khai thác đá;
3.5 Kỹ thuật an toàn trong công tác bê tông và bê
tông cốt thép;
3.6 Kỹ thuật an toàn trong thi công lắp ghép.

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

3.1 Nội dung an toàn trong thiết kế và
thi công xây dựng
3.1.1 An toàn lao động khi lập tiến độ thi
công:
- Trình tự và thời gian thi công đảm bảo nhịp
nhàng;
- Xác định kích thước các công đoạn hợp lý,
tránh để công nhân phải di chuyển xa;
- Tránh bố trí làm việc nhiều tầng trên một
phương đứng nếu không có sàn bảo vệ;

1114866

Tài liệu liên quan


Xem thêm