Bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam - Trần Văn Vàng

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: M | File type: DOC
of x

Bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam - Trần Văn Vàng. Bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Trần Văn Vàng trình bày Những việc làm thiết thực thể hiện tình đoàn kết, thủy chung, keo sơn, gắn bó của hai dân tộc Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam dưới sự lãnh đạo của hai đảng, hai nhà nước cùng chung chiến hào chống giặc ngoại xâm và trong sự nghiệp xây dụng đất nước hiện nay.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-du-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-laoa-lao-viet-nam-tran-van-b6obuq.html

Nội dung


1117089

Tài liệu liên quan


Xem thêm