Bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam - Nguyễn Thị Bích Thủy

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
of x

Bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam - Nguyễn Thị Bích Thủy. Bài dự thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam do Nguyễn Thị Bích Thủy trình bày Cần làm gì để giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Lào.. Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một ít tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-du-thi-tim-hieu-lich-su-quan-he-dac-biet-viet-nam-laoa-lao-viet-nam-nguyen-t-e6obuq.html

Nội dung


UBND QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG TIỂU HỌC KHƯƠNG MAI
----------

BÀI DỰ THI

TÌM HIỂU LỊCH SỬ QUAN HỆ ĐẶC BIỆT
VIỆT NAM-LÀO, LÀO-VIỆT NAM
Họ tên: Nguyễn Thị Bích Thủy
Ngày sinh: 06-01-1977
Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Nghề nghiệp: Giáo viên
Đơn vị công tác: Trường TH Khương Mai - Thanh Xuân - Hà Nội
Nơi thường trú: Tổ 8 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội
Email: thuykm1977@gmail.com

Điện thoại: 0982090018

Tháng 6 năm 2017

Chủ đề
Cần làm gì để giữ gìn, phát huy tình cảm hữu nghị
đặc biệt Việt Lào
Quan hệ hữu nghị Việt-Lào là mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết
đặc biệt và hợp tác toàn diện từ lịch sử tới hiện tại giữa Việt Nam và Lào. Mối quan
hệ được Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào cũng như hai
Nhà nước coi là mối quan hệ đặc biệt với vai trò như đồng minh chiến lược của
nhau. Bản chất của quan hệ đặc biệt đó bắt nguồn từ lòng yêu nước nồng nàn kết
hợp với chủ nghĩa quốc tế trong sáng; tình đoàn kết thủy chung và niềm tin về lòng
chân thành, trong sáng mà hai dân tộc Việt Nam, Lào dành cho nhau; sự giúp đỡ
đến mức cao nhất nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng và tạo nền
tảng vững chắc cho sự phát triển tương lai của hai dân tộc. Quan hệ Việt - Lào
được xây đắp, nuôi dưỡng bằng công sức, của cải, xương máu của nhiều thế hệ
cách mạng người Việt Nam và Lào.
Nhìn lại những chặng đường cách mạng đã qua, càng phấn khởi và tự hào
bao nhiêu về những thắng lợi huy hoàng của nhân dân hai nước trong sự nghiệp
giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, chúng ta càng phấn khởi và tự
hảo bấy nhiêu về mối quan hệ Việt Lào, một mối quan hệ đặc biệt, bắt nguồn từ
truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc anh em, được hai Đảng và Chủ tịch Hồ Chí
Minh kính mến dày công xây dựng, vun đắp, và trở thành tình cảm cao đẹp trong
lòng dân hai nước:
Thương nhau mấy núi cũng trèo,
Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua.
Việt, Lào hai nước chúng ta,
Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long
Có ai đếm được bao nhiêu ngọn núi, khúc sông, bao nhiêu đỉnh đèo, con suối
mà các chiến sĩ anh hùng của chúng ta đã vượt qua? Và làm sao đo được chiều sâu
của nghĩa tình giữa hai dân tộc chúng ta trong cuộc trường chinh hơn ba mươi năm
đằng đẵng? Trái tim của những bà mẹ Việt và Lào đã đập cùng một nhịp khi hàng
triệu tấn bom Mỹ giội xuống núi rừng và đồng ruộng hai nước, khi những đứa con
thân yêu của mình cùng chiến đấu bên nhau và cùng ngã xuống trên một chiến hào!

Từng tấc đất, ngọn cây của núi rừng Trường Sơn hùng vĩ mãi mãi thấm sâu tình
nghĩa son sắt cao cả Việt - Lào.
Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào đời đời là niềm tự hào của hai dân tộc chúng
ta. Nhân dân Việt Nam rất thấm thía lời nói chí tình của đồng chí Tổng Bí thư và
Thủ tướng Cayxỏn Phômvihản kính mến, người chiến sĩ kiên cường của cách mạng
Lào, nhà lãnh đạo xuất sắc của nhân dân Lào, người bạn chí tình và thắm thiết của
nhân dân Việt Nam: "Trong lịch sử cách mạng thế giới cũng đã có nhiều tấm
gương sáng chói về tinh thần quốc tế vô sản, nhưng chưa ở đâu và chưa bao giờ có
sự đoàn kết liên minh chiến đấu đặc biệt lâu dài và toàn diện như vậy. Hơn ba mươi
năm đã qua mà vẫn trong sáng như xưa... Đó là một thực tế khách quan, một quy
luật của sự phát triển của cách mạng hai nước chúng ta".
Được xây đắp trên cơ sở chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản,
mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào đã tạo nên một sức mạnh kỳ diệu về tinh thần và
vật chất, giúp nhân dân hai nước luôn luôn nhận rõ kẻ thù, nhìn thấu những âm
mưu thâm độc của chúng, lướt qua mọi nguy hiểm, nhấn chìm mọi thế lực phản
động, đưa hai dân tộc đến bến vinh quang.
Ngày nay, hai nước chúng ta đều hoàn toàn độc lập, tự do, hai đảng chúng ta
đều nắm chính quyền, nhân dân hai nước đều cùng một mục tiêu phấn đấu, tiến lên
chủ nghĩa xã hội. Trong điều kiện đó, mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào càng có
những cơ sở vững chắc để không ngừng được củng cố và tăng cường, và nhất định
sẽ nhân lên gấp bội sức mạnh của nhân dân mỗi nước trong sự nghiệp bảo vệ đất
nước và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên Tổ quốc của mình.
Tiếp tục giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kết hợp
nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế vô sản, giữ
vững đường lối độc lập, tự chủ của mình, đồng thời tôn trọng đường lối độc lập, tự
chủ của bạn, nhân dân Việt Nam quyết cùng nhân dân Lào anh em ra sức tăng
cường tình đoàn kết chiến đấu và lòng tin cậy lẫn nhau, hợp tác lâu dài và giúp đỡ
nhau về mọi mặt, làm cho hai nước vốn đã gắn bó với nhau trong sự nghiệp giải
phóng dân tộc sẽ mãi mãi gắn bó với nhau trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã
hội và bảo vệ đất nước, vì phồn vinh và hạnh phúc của nhân dân mỗi nước. Thực
hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính mến, và đáp ứng nguyện
vọng tha thiết của nhân dân Việt Nam, chúng ta luôn trân trọng trước sự ủng hộ
mạnh mẽ, sự giúp đỡ vô cùng quý báu và có hiệu quả rất to lớn mà Đảng Nhân dân

cách mạng Lào, Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Mặt trận Lào
yêu nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã dành cho sự nghiệp cách mạng
Việt Nam trên tinh thần quốc tế vô sản cao cả. Những thành tựu của các bạn Lào
trong giai đoạn mới của cách mạng là một nguồn cổ vũ mạnh mẽ đối với nhân dân
Việt Nam trong sự nghiệp đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
Trên thực tế, trước những âm mưu chống phá của các thế lực thù đi địch
nhằm chia rẽ, làm rạn nứt mối quan hệ hưu nghị Việt Lào, chúng ta cần phải phát
huy sức mạnh tổng thể của cả hệ thống chính trị và nhân dân hai nước trên cơ sở
phát huy những kinh nghiệm quý báu được đúc rút trong lịch sử và tăng cường đẩy
mạnh hợp tác giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Hai bên đang tích cực phối hợp
triển khai hiệu quả các thỏa thuận của Lãnh đạo cấp cao hai nước và kết quả của
Kỳ họp lần thứ 37 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào (Hà Nội, 01/2015); phối
hợp tổ chức thành công Hội thảo lý luận lần 2 giữa hai Đảng (Viêng Chăn, 4/2014);
và đang chuẩn bị cho Hội thảo lý luận lần 3 trong năm 2015; tổ chức họp thường
niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao (tháng 12/2014). Từ đầu năm 2015 đến nay, hai bên
đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao và các cấp trong đó nổi bật là: Chủ tịch nước
Trương Tấn Sang sang thăm làm việc tại Lào (từ ngày 23-25/3/2015); Chủ tịch
Quốc hội Lào Pa-ny Ya-tho-tu thăm chính thức Việt Nam (từ ngày 28/3-04/4/2015)
nhân dịp dự IPU 132; Thường trực Ban Bí thư, Phó Chủ tịch nước Lào Bun-nhăng
Vo-la-chít sang dự Lễ kỷ niệm 40 năm giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước
30/4.
Việc giữ gìn và phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam- Lào cần
được thực hiện một cách toàn diện trên khắp các lĩnh vực của đời sống xã hội như:
Hợp tác trong lĩnh vực chính trị và đối ngoại:
Đây là lĩnh vực hợp tác đặc biệt quan trọng trong mối quan hệ đặc biệt Việt
Nam- Lào, Lào- Việt Nam. Do vậy, hai bên phải thường xuyên có các cuộc tiếp
xúc, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, thông báo cho nhau biết tình hình phát triển
của mỗi nước và cùng nhau trao đổi, hợp tác giải quyết những vấn đề liên quan đến
mối quan hệ đặc biệt cũng như những vấn đề quốc tế và khu vực hai nước quan
tâm, từ đó nâng tầm mối quan hệ Việt Nam- Lào, Lào- Việt Nam cho phù hợp với
tình hình mới. Trên thực tế, quan hệ chính trị, đối ngoại Việt Nam – Lào tiếp tục
được củng cố vững chắc. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao, đặc biệt sau
khi cả hai nước vừa tiến hành xong Đại hội Đảng và bầu cử Quốc hội của mỗi

nước. Hai nước đều đã thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Đoàn kết Hữu nghị
Việt Nam - Lào 2012 và đang tích cực phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức, triển
khai các hoạt động kỷ niệm với nội dung phong phú và thiết thực. Các cơ chế hợp
tác giữa Việt Nam với Lào cần tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả trong thời
gian tới. Hai bên khẳng định quyết tâm trước sau như một tăng cường, củng cố và
nâng cao quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào – Việt Nam.
Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, định kỳ trao đổi cấp Thứ trưởng Ngoại giao giữa
hai nước, phối hợp chặt chẽ các hoạt động ngoại giao trên các diễn đàn quốc tế.
Triển khai các hoạt động kỷ niệm quan hệ hữu nghị Việt –Lào với nội dung phong
phú và thiết thực. Hai bên trao đổi đoàn các cấp; mít tinh tại thủ đô hai nước, tại
các thành phố lớn. Tổ chức Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam – Lào. Tổ chức
Giao lưu gặp gỡ giữa các Bộ, ngành, địa phương hai nước. Tổ chức các hội nghị
hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên nhiều lĩnh vực hợp tác.

Cuộc họp tham khảo chính trị Việt -Lào lần thứ 2
- Theo Báo điện tử đài tiếng nói Việt Nam

1117092

Tài liệu liên quan


Xem thêm