Bài 77 : PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 4 | Page: 4 | FileSize: 0.10 M | File type: PDF
of x

Bài 77 : PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH. Bài 77 : PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I / MỤC TIÊU : Hiểu phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch. Biết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Chuẩn bị sơ đồ cấu tạo bom H 2 / Học sinh : Học sinh ôn lại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh Hoạt động 1 : HS : Hai HS : Một HS : Nặng hơn. Hoạt.... Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-77-phan-ung-nhiet-hach-e1c0tq.html

Nội dung


  1. Bài 77 : PHẢN ỨNG NHIỆT HẠCH I / MỤC TIÊU : Hiểu phản ứng nhiệt hạch và điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch. Biết phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong vũ trụ. II / CHUẨN BỊ : 1 / Giáo viên : Chuẩn bị sơ đồ cấu tạo bom H 2 / Học sinh : Học sinh ôn lại phản ứng hạt nhân tỏa năng lượng. III / GỢI Ý VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động của học sinh Hoạt động của giáo viên Hoạt động 1 : GV : Có mấy hạt nhân tương tác ? HS : Hai HS : Một GV : Có mấy hạt nhân sản phẩm ? HS : Nặng hơn. GV : Hạt nhân được tạo thành có đặc điểm gì so với hai hạt nhân tương HS : Nêu định nghĩa. tác ? GV : Phản ứng nhiệt hạch là gì ?
  2. HS : Tỏa nhiệt. GV : Phản ứng nhiệt hạch xảy ra có HS : Bền vững và không có tính kèm theo hiện tượng gì ? phóng xạ. GV : Sản phẩm được tạo thành có đặc điểm gì ? Hoạt động 2 : HS : Dương GV : Hạt nhân mang điện tích gì ? HS : Cung cấp cho chúng một động GV : Muốn tạo ra phản ứng nhiệt năng đủ lớn để thắng lực đẩy hạch người ta phải làm gì ? GV : Giới thiệu nhiệt độ cần thiết Colomb. HS : Từ 107 đến 108 K cho một phản ứng nhiệt hạch ? GV : Phản ứng nhiệt hạch là gì ? HS : Nêu định nghĩa. GV : Nguồn gốc năng lượng của Hoạt động 3 : HS : Phản ứng nhiệt hạch. Mặt Trời và các ngôi sao là gì ? GV : Giới thiệu nhiệt độ trong lòng HS : Khoảng vài chục triệu độ. Mặt Trời ? GV : Giới thiệu chu trình cacbon  HS : Xem SGK trang 317 nitơ GV : Khối lượng của mặt Trời và HS : Giảm đi không đáng kể. các ngôi sao như thế nào khi chúng Hoạt động 4 : bức xạ ?
  3. HS : Rồi. Dưới dạng không kiểm soát được. GV : Con người đã thực hiện được HS : Lớn hơn năng lượng tỏa ra phản ứng nhiệt hạch chưa ? trong phản ứng nhiệt hạch rất nhiều. GV : Năng lượng tỏa ra của chúng HS : Nước. có đặc điểm gì ? GV : Nguyên liệu trong phản ứng HS : Rất tốn kém. nhiệt hạch là gì ? GV : Việc xây dựng các lò phản ứng nhiệt hạch như thế nào ? IV / NỘI DUNG : 1. Phản ứng nhiệt hạch a) Quá trình kết hợp hai hạt nhân nhẹ để tạo nên một hạt nhân nặng hơn gọi là sự tổng hợp hạt nhân, hay phản ứng nhiệt hạch. 2 H  1 H  23 He  01 n 2 1 b) Điều kiện thực hiện phản ứng nhiệt hạch Phản ứng kết hợp hạt nhân chỉ xảy ra ở nhiệt độ rất cao nên mới gọi là phản ứng nhiệt hạch. 2. Phản ứng nhiệt hạch trong vũ trụ
  4. Phản ứng nhiệt hạch trong lòng Mặt trời và các ngôi sao là nguồn gốc năng lượng của chúng. 3. Thực hiện phản ứng nhiệt hạch trên Trái Đất a) Trên Trái Đất, con người đã thực hiện một phản ứng nhiệt hạch dưới dạng không kiểm soát được. Đó là sự nổ của bom nhiệt hạch hay bom H (còn gọi là bom khinh khí) b) Vì năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng tỏa ra trong phản ứng phân hạch rất nhiều, và vì nhiên liệu nhiệt hạch có thể coi là vô tận trong thiên nhiên, nên một vấn đề quan trọng đặt ra là : làm thế nào thực hiện được phản ứng nhiệt hạch dưới dạng kiểm soát được, để đảm bảo cung cấp năng lượng lâu dài của nhân loại. V / CỦNG CỐ VÀ DẶN DÒ : Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4. Xem bài 78
588144