Bài 7: Vẽ tranh phong cảnh quê hương - Bài giảng điện tử Mỹ thuật 4 - GV.Phạm Hồng Thái

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 15 | Page: 16 | FileSize: 4.38 M | File type: PPT
of x

Bài 7: Vẽ tranh phong cảnh quê hương - Bài giảng điện tử Mỹ thuật 4 - GV.Phạm Hồng Thái. Với mong muốn quý thầy cô thiết kế bài Vẽ tranh: Đề tài phong cảnh quê hương có nội dung phong phú và hình ảnh sinh động để HS có thể vẽ được tranh phong cảnh theo cảm nhận riêng. Học sinh thêm yêu mến quê hương. Học sinh khá giỏi: Sắp xếp hình vẽ cân đối, biết chọn màu, vẽ màu phù hợp.. Giống các tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/bai-7-ve-tranh-phong-canh-que-huong-bai-giang-dien-tu-my-thuat-4-gv-pham-hong-th-6q56tq.html

Nội dung


 1. Mĩ thuật BÀI 7 : VẼ TRANH
 2. - Vở tập vẽ - Bót c h× - MÇu vÏ
 3. cho biết tranh nào vẽ về đề tài phong cảnh ? 1 2 3 4
 4. * Hoạt động 1: Tìm chọn nội dung đề tài Thảo luận nhóm 1 - Bức tranh 1, 2 vẽ về phong canh ở đâu ? ̉ 2 - H×nh ¶nh c hÝnh vµ h×nh ¶nh phô tro ng tranh nh- thÕ nµo ?
 5. Thảo luận nhóm 3 - Bức tranh 3, 4 vẽ về phong canh vung nao ? ̉ ̀ ̀ 4 - Có cac hinh anh chinh, phụ như thế nao, Mµu s ¾c ́ ̀ ̉ ́ ̀ tro ng tranh ra s ao ?
 6. - Xung quanh nơi em ở có canh đep nao ̉ ̣ ̀ không ? - Cac em đã được đi tham quan nghỉ hè ở đâu ? ́ Phong canh ở đó như thế nao ? ̉ ̀
 7. *Cho HS xem thêm một số phong cảnh quê hương khác :
 8. * Hoạt động 2 : Cách vẽ tranh. - B1: Nhớ lai cac hinh anh đinh ve, vẽ phac hinh anh ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̃ ́ ̀ ̉ chinh phụ cho rõ nụ̣i dung̣ ́ - B2: Vẽ chi tiờ́t hinh anh chinh phụ ̀ ̉ ́ - B3 : Vẽ mau theo ý thich ̀ ́
 9. - B1: Nhớ lai cac hinh anh đinh ve, vẽ phac hinh anh ̣ ́ ̀ ̉ ̣ ̃ ́ ̀ ̉ chinh phụ cho rõ nụ̣i dung̣ ́
 10. - B2: Vẽ chi tiờ́t hinh anh chinh phụ ̀ ̉ ́
 11. - B3 : Vẽ mau theo ý thich ̀ ́
 12. * Bài của các bạn HS : Phong cảnh phố cổ Phong cảnh vườn cây Phong cảnh đồng quê Phong cảnh câu cá
 13. - Các em tham khảo các phong cảnh sau : 1 3 2 4
 14. * Hoạt động 4: Nhận xét, đánh giá . - Nhận xét về : - Cách chọn cảnh. - Cách sắp xếp bố cục ( hình ảnh chính phụ ) - Cách vẽ hình, vẽ màu - Em thích bài vẽ nào nhất ? Vì sao ?
905296

Tài liệu liên quan


Xem thêm