Applied Structural Mechanics

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 402 | FileSize: 17.70 M | File type: PDF
of x

Applied Structural Mechanics. n view of the growing importance of product liability and the demand for fulfillment of extreme specifications for new products, this book provides the basic tools for establishing model equations in structural mechanics. Additionally, it illustrates the transition and interrelation between structural mechanics and structural optimization. Nowadays, this new direction is extremely important for more efficiency in the design process. The book is divided into four parts covering the fundamentals of elasticity, plane and curved load-bearing structures and structural optimization. Each part contains numerous problems and solutions, which will provide the student with the basic tools from the field of.... Cũng như những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tài liệu, bài tập lớn phục vụ tham khảo Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/applied-structural-mechanics-3e41tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 670285