animals (Britannica Illustrated Science Library)

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 36 | FileSize: 4.38 M | File type: PDF
of x

animals (Britannica Illustrated Science Library). Tham khảo sách 'animals (britannica illustrated science library)', tài liệu phổ thông, tiếng anh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả. Cũng như những thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tài liệu miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu tải về thiếu font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/animals-britannica-illustrated-science-library-s3z1tq.html

Nội dung


About the pagination of this eBook Due to the unique page numbering scheme of this book, the electronic pagination of the eBook does not match the pagination of the printed version. To navigate the text, please use the electronic Table of Contents that appears alongside the eBook or the Search function. For citation purposes, use the page numbers that appear in the text. B R I TA N N I C A L I B R A R Y 5 N A In this book, you will: discover interesting things about animals. learn new words. answer fun questions. search for animals hidden in pictures. find more animal activities at the back of the book. CHICAGO LONDON NEW DELHI PARIS SEOUL SYDNEY TAIPEI TOKYO Everywhere in the world, animals are living and doing their best to stay alive. Animals are hiding and hunting. They are flying and diving, jumping and crawling. Animals are catching food and fighting. They are caring for their young and escaping from enemies. Staying alive is an animal’s most important job. 2 3 Birds and bugs are animals. Fish are animals too. Even people are animals! There are many, many different kinds of animals. All animals are living things. All animals need food, air, and water to stay alive. They need a safe place to live too. 4 5 ... - tailieumienphi.vn 664694