of x

Ảnh hưởng nhiệt độ nung lên cấu trúc và hoạt động của hệ xúc tác niken nhôm trong phản ứng C3H8-SCR-NO

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 6 | FileSize: 0.17 M | File type: PDF
0 lần xem

Ảnh hưởng nhiệt độ nung lên cấu trúc và hoạt động của hệ xúc tác niken nhôm trong phản ứng C3H8-SCR-NO. Bài báo trình bày các kết quả nghiên cứu đặc trong cấu trúc và khả năng xúc tác cho phản ứng C3H8-SCR-NO của dạng xúc tác spinel niken nhôm. Với phương pháp tổng hợp lựa chọn, tác giả đã tạo ra xúc tác spinel NiAl có bề mặt riêng lớn với pha tạp là NiO, có lẽ pha tạp NiO như thành phần thứ hai của xúc tác, có khả năng mở rộng cửa sổ hoạt tính của spinel. Đồng thời, ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên cấu trúc và hoạt tính của spinel 496 NiAl cũng được trình bày chi tiết trong bài báo này.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/anh-huong-nhiet-do-nung-len-cau-truc-va-hoat-dong-cua-he-xuc-tac-niken-nhom-tron-4ir8tq.html

Nội dung

TLMP giới thiệu tới bạn đọc bài Ảnh hưởng nhiệt độ nung lên cấu trúc và hoạt động của hệ xúc tác niken nhôm trong phản ứng C3H8-SCR-NOThư viện Ảnh hưởng nhiệt độ nung lên cấu trúc và hoạt động của hệ xúc tác niken nhôm trong phản ứng C3H8-SCR-NO thuộc chủ đề ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được chia sẽ bởi hoa-hoc đến các bạn nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã chia sẽ vào thể loại ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 6 trang , thuộc file PDF, cùng chuyên mục Công nghệ hóa, Nhiệt độ nung, Xúc tác spinel niken nhôm, Phản ứng của scr no, Hóa vô cơ : Bài báo bộc lộ những kết quả nghiên cứu đặc trong cấu trúc và khả năng xúc tác cho phản ứng C3H8-SCR-NO của dạng xúc tác spinel niken nhôm, tiếp theo là Với phương pháp tổng hợp lựa chọn, tác giả đã tạo nên xúc tác spinel NiAl có bề mặt riêng lớn với pha tạp là NiO, có lẽ pha tạp NiO như thành phần đồ vật hai của xúc tác, có khả năng mở rộng cửa sổ hoạt tính của spinel, nói thêm Đồng thời, ảnh hưởng của nhiệt độ nung lên cấu trúc và hoạt tính của spinel 496 NiAl cũng được trình bày yếu tố trong bài báo này, cho biết thêm
980174

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm