An Introduction to THE UNITED STATES

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 2 | Page: 198 | FileSize: 4.75 M | File type: PDF
of x

An Introduction to THE UNITED STATES. Introduction to the United States is a course that answers your questions about the United States in a new and exciting way. This course uses the 100 questions from U.S. naturalization test, the test that people take to become a citizen of the United States. It focuses on how the U.S. was formed and how it works, who the important people are in its history and in the current government, and the different parts of this very big and diverse country. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Một số tài liệu download thiếu font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/an-introduction-to-the-united-states-9721tq.html

Nội dung


668743

Tài liệu liên quan


Xem thêm