of x

A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 509 | FileSize: 1.34 M | File type: PDF
0 lần xem

A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons. The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons, by Fredrick Accum This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons Exhibiting the Fraudulent Sophistications of Bread, Beer, Wine, Spiritous Liquors, Tea, Coffee, Cream, Confectionery, Vinegar, Mustard, Pepper, Cheese, Olive Oil, Pickles, and Other Articles Employed in Domestic Economy.... Giống những giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ học tập Vài tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/a-treatise-on-adulterations-of-fooda-and-culinary-poisons-t9e2tq.html

Nội dung

tailieumienphi xin giới thiệu tới mọi người thư viện A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học giúp đỡ cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons trong chuyên mục ,Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học được chia sẽ bởi user hoa-hoc tới cộng đồng nhằm mục đích nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào danh mục Khoa Học Tự Nhiên,Hoá học , có tổng cộng 509 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có Chemical compounds, covalent , acid-base catalysis, glucose, hemiacetal ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
The Project Gutenberg EBook of A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons, by Fredrick Accum This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever, ngoài ra You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or trực tuyến at www, cho biết thêm gutenberg, nói thêm là org Title: A Treatise on Adulterations of Food, and Culinary Poisons Exhibiting the Fraudulent Sophistications of Bread, Beer, Wine, Spiritous Liquors, Tea, Coffee, Cream, Confectionery, Vinegar, Mustard, Pepper, Cheese, Olive Oil, Pickles, and Other Articles Employed in Domestic Economy, bên cạnh đó TheProjectGutenbergEBookofATreatise onAdulterationsofFood,and CulinaryPoisons,byFredrickAccum ThiseBookisfortheuseofanyone anywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever, nói thêm Youmay copyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProject GutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineat www, tiếp theo là gutenberg, ngoài ra org Title:ATreatiseonAdulterationsof Food,andCulinaryPoisons ExhibitingtheFraudulentSophistications ofBread,Beer, Wine,SpiritousLiquors,Tea,Coffee, Cream,Confectionery, Vinegar,Mustard,Pepper,Cheese,Olive Oil,Pickles,and OtherArticlesEmployedinDomestic Economy Author:FredrickAccum ReleaseDate:Augu
TheProjectGutenbergEBookofATreatise onAdulterationsofFood,and CulinaryPoisons,byFredrickAccum ThiseBookisfortheuseofanyone anywhereatnocostandwith almostnorestrictionswhatsoever.Youmay copyit,giveitawayor re-useitunderthetermsoftheProject GutenbergLicenseincluded withthiseBookoronlineat www.gutenberg.org Title:ATreatiseonAdulterationsof Food,andCulinaryPoisons ExhibitingtheFraudulentSophistications ofBread,Beer, Wine,SpiritousLiquors,Tea,Coffee, Cream,Confectionery, Vinegar,Mustard,Pepper,Cheese,Olive Oil,Pickles,and OtherArticlesEmployedinDomestic Economy Author:FredrickAccum ReleaseDate:August12,2006[EBook #19031] Language:English ***STARTOFTHISPROJECTGUTENBERGEBOOK ATREATISEONADULTERATIONS*** ProducedbyBenBeasley,LisaReigel, MichaelZeug,and theOnlineDistributedProofreadingTeam at http://www.pgdp.net. Transcriber`s Note: Greek words that may not display correctly inall browsers are transliterated inthe text using popups like this: βιβλος. Positionyour mouse over the word to see the transliteration. A few typographical errors have beencorrected. They have been marked inthe text withpopups. A complete list of corrections follows the text. A TREATISE ON ADULTERATIONS OF FOOD, AND CULINARY POISONS. ... - tailieumienphi.vn 684351

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm