of x

A Penguin Cartoon Drawing

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 0.07 M | File type: PDF
0 lần xem

A Penguin Cartoon Drawing. This cute penguin cartoon is not very difficult to make and you are going to love the end result! Pencils? Check! Eraser? Check! Get your gear and let's get to it! STEP-1: Start With the Head Start off by making a large circle for the cartoon penguin's head. Then, just at the top centre of the circle, make a couple of tilted curving shapes like shown in the example image. Make sure to make one of them smaller than the other.. Giống các giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải đồ án thạc sĩ tiến sĩ phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/a-penguin-cartoon-drawing-oxe2tq.html

Nội dung

Tài Liệu Miễn Phí xin chia sẽ tới cộng đồng tài liệu A Penguin Cartoon Drawing.Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật cần thiết cho nghiên cứu khoa học.Xin mời thành viên đang tìm cùng tham khảo ,Thư viện A Penguin Cartoon Drawing thuộc chủ đề ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được giới thiệu bởi user my-thuat đến các bạn nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , thư viện này đã giới thiệu vào chủ đề Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 7 trang , thuộc thể loại .PDF, cùng mục còn có , cartoon animals, cartoon drawing, drawing animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập . Để download file về, đọc giả click chuột nút download bên dưới
This cute penguin cartoon is not very difficult to make and you are going to love the end result! Pencils? Check! Eraser? Check! Get your gear and let's get to it!, nói thêm là STEP-1: Start With the Head Start off by making a large circle for the cartoon penguin's head, ngoài ra Then, just at the top centre of the circle, make a couple of tilted curving shapes like shown in the example image, tiếp theo là Make sure to make one of them smaller than the other, ngoài ra A Penguin Cartoon Drawing This cute penguin cartoon is not very difficult to make and you are going to love the end result! Pencils? Check! Eraser? Check! Get your gear and let`s get to it! STEP-1: Start With the Head Start off by making a large circle for the cartoon penguin`s head, nói thêm Then, just at the top centre of the circle, make a couple of tilted curving shapes like shown in the example image, kế tiếp là Make sure to make one of them smaller than the other, kế tiếp là STEP-2: Continue with the Body Shape Here you will be making the placement of the body first,còn cho biết thêm Make a curved line coming from the top left side of
A Penguin Cartoon Drawing This cute penguin cartoon is not very difficult to make and you are going to love the end result! Pencils? Check! Eraser? Check! Get your gear and let`s get to it! STEP-1: Start With the Head Start off by making a large circle for the cartoon penguin`s head. Then, just at the top centre of the circle, make a couple of tilted curving shapes like shown in the example image. Make sure to make one of them smaller than the other. STEP-2: Continue with the Body Shape Here you will be making the placement of the body first. Make a curved line coming from the top left side of the circle you drew for the head that comes to a point in the middle and then curves up again and then down towards the lower right part of the head circle. Next, draw a wavy line coming down from each side of the head moving down. These lines should be about the same length and curve out a little bit as they move downward. The reason they curve out at the bottom is to give the penguin cartoon a thicker bottom so it has more balance. Lastly, you`ll want to connect the two lines that you just drew. You might want to take a quick look at the finished drawing so you can get an idea of how this curve along the bottom of the body should flow so that you`ll be able to fit the two feet under them in Step 4. STEP-3: Let`s Draw Hands! First make an x around the lower left side of the body. Then add a little triangle on the left side which will be the left hand. Pretty easy right? Next just at the point where the curving line of the head meets the lower right side of the head circle, draw a slightly tilted line moving towards the right and the curving back. This line stops just below the point where it started from and will make the other hand or wing depending on what you think it should be called. From the bottom line of this new hand, draw a line that goes down straight to meet the bottom edge of the body. Your penguin cartoon should be coming along nicely, but let`s keep on truckin! STEP-4: Add Some Feet to Your Penguin Cartoon On the lower edge of the body where the line had curved up and down is where you will be making the two feet of the penguin. First make the foot on the left, by making three curving lines. Leave a little space and then make another set of three curving lines on the right for the other foot. These feet should be on the left side of the bottom of the cartoon penguin`s body. ... - tailieumienphi.vn 683914

Sponsor Documents