A Lime, a Mime, a Pool of Slime_more About Nouns

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 34 | FileSize: 5.36 M | File type: PDF
of x

A Lime, a Mime, a Pool of Slime_more About Nouns. I love the humor and wit in all of Brian Cleary's language books. The picture and verse are hilarious and the examples are clear. Kids really enjoy these books and, because they are so engaging, they make a good introduction to teaching parts of speech. I have them all and use them with students ages 7/8 - High School.. Giống những tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ nghiên cứu Vài tài liệu tải về thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/a-limea-a-mimea-a-pool-of-slime_more-about-nouns-ddq0tq.html

Nội dung


605423