A Handbook of Comercial Correspondence

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 304 | FileSize: 19.61 M | File type: PDF
of x

A Handbook of Comercial Correspondence. The letter shown on the next page is from a prrivate in denmark to a company in the UK.It shows some of the features of a simple busibess the page.Sender's address in corresspndence that does not have a printed on the top righ - hand side of the page.In the UK , in contrast to the practice in some coutries, it is not usual to write the sender's name before the sender's address. Cũng như những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một ít tài liệu download mất font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/a-handbook-of-comercial-correspondence-nb61tq.html

Nội dung


... - tailieumienphi.vn 672753