of x

A Funky Monkey Cartoon to Draw

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 7 | FileSize: 0.09 M | File type: PDF
0 lần xem

A Funky Monkey Cartoon to Draw. This cute little monkey cartoon drawing is quite easy to make and you are going to love the end result! Take out your drawing stuff and get going! STEP-1: Placement of the head and body First, make a rounded oval and then draw another curved long along the top of the oval that has the same type of curve. Next make a small circle below the head oval which will be for the body. The space between the two shapes shouldn't be too much. Follow the example drawing for the right size of these shapes as well as the distance.... Cũng như những giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng,luận văn mẫu phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/a-funky-monkey-cartoon-to-draw-nxe2tq.html

Nội dung

TLMP xin giới thiệu tới mọi người thư viện A Funky Monkey Cartoon to Draw.Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật phục vụ cho công tác giảng dạy.Xin mời các bạn đang cần cùng xem ,Tài liệu A Funky Monkey Cartoon to Draw thuộc chủ đề ,Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật được giới thiệu bởi bạn my-thuat đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được giới thiệu vào mục Văn Hoá - Nghệ Thuật,Mỹ thuật , có tổng cộng 7 page , thuộc thể loại .PDF, cùng chủ đề còn có cartoon animals, cartoon drawing, drawing animals, drawing techniques, drawing guides, children's painting ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập . Để download file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
This cute little monkey cartoon drawing is quite easy to make and you are going to love the end result! Take out your drawing stuff and get going!, tiếp theo là STEP-1: Placement of the head and body First, make a rounded oval and then draw another curved long along the top of the oval that has the same type of curve, cho biết thêm Next make a small circle below the head oval which will be for the body, cho biết thêm The space between the two shapes shouldn't be too much, ngoài ra Follow the example drawing for the right size of these shapes as well as the distance, ngoài ra A Funky Monkey Cartoon to Draw This cute little monkey cartoon drawing is quite easy to make and you are going to love the end result! Take out your drawing stuff and get going! STEP-1: Placement of the head and body First, make a rounded oval and then draw another curved long along the top of the oval that has the same type of curve, bên cạnh đó Next make a small circle below the head oval which will be for the body, nói thêm là The space between the two shapes shouldn`t be too much, nói thêm Follow the example drawing for the right size of these shapes as well as the distance between them, bên cạnh đó STEP-2: The ears and the neck In t
A Funky Monkey Cartoon to Draw This cute little monkey cartoon drawing is quite easy to make and you are going to love the end result! Take out your drawing stuff and get going! STEP-1: Placement of the head and body First, make a rounded oval and then draw another curved long along the top of the oval that has the same type of curve. Next make a small circle below the head oval which will be for the body. The space between the two shapes shouldn`t be too much. Follow the example drawing for the right size of these shapes as well as the distance between them. STEP-2: The ears and the neck In this step first make a round circle on either side of the face oval for the two ears of the monkey. Next have two curving lines joining the head and the neck. You should start to see the face of the monkey cartoon coming to life now. Can you see it? STEP-3: Detailing of the ear and the head. Start off by making another circle within each of the ears. Next, move to the line that is dividing the head oval that you made in the first step. From the centre of this line-have two more lines curving outward and upwards to join the circumference of the oval. Lastly, remove the extra line on the head as shown in the example. STEP-4: The face In this step you`ll create the details for the face of your monkey cartoon. Start off by drawing two circles for the eyes with another smaller circle inside of each eye. It`s always a good idea to start with the eyes once you`ve got the basic shape of the head completed. Then add a small curve above each eye for the eyebrows. Next between the two eyes, make a small oval for the nose with a tiny line going down and then dividing into two curved lines. Both these lines will curve up in opposite directions and give you the smiling mouth of the monkey. The last part to add for the face is to make another oval under each eye for the cheeks. Your cute little monkey`s face is done, so let`s tackle the body now. STEP-5: The hands On the left side of the drawing, just where the head joins with the body, make two curved lines that curve downward. At the end of it draw a small oval like shown in the example. Next go to the other side of the face and do the same thing, but this time instead of the curves going downward they should move upward. Finish off the second hand with another oval. Note: This oval will be overlapping part of the head and the ear. ... - tailieumienphi.vn 683913

Sponsor Documents