A book of Assaying: For the Use of Those Connected with Mines

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 1 | Page: 2133 | FileSize: 6.22 M | File type: PDF
of x

A book of Assaying: For the Use of Those Connected with Mines. This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at www.gutenberg.org Title: A Textbook of Assaying: For the Use of Those Connected with Mines. Author: Cornelius Beringer and John Jacob Beringer Release Date: July 3, 2006. Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Vài tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/a-book-of-assaying-for-the-use-of-those-connected-with-mines-s9e2tq.html

Nội dung


684350

Tài liệu liên quan


Xem thêm