A Book Apart - Brief books for people who make websites

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 133 | FileSize: 9.92 M | File type: PDF
of x

A Book Apart - Brief books for people who make websites. Một người bạn tốt của tôi gần đây đưa tôi vào một số phần rất có giá trị của kiến thức cho những người phát triển trang web. Những tác phẩm của kiến thức được nhanh chóng đọc sách từ một công ty thời đại mới xuất bản được gọi là Sách Ngoài. Sách Ngoài việc xuất bản các kỳ thi rất chi tiết và tỉ mỉ chỉnh sửa các chủ đề duy nhất. Chúng tôi sản xuất cuốn sách ngắn gọn trong khoảng 100 trang, kích thước hoàn hảo về độ sâu chủ đề và phạm vi bảo hiểm cho.... Giống những tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về mất font không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/a-book-apart-brief-books-for-people-who-make-websites-5gu1tq.html

Nội dung


Brief books for people who make websites No. Dan Cederholm WEB DESIGNERS Foreword by Jeffrey Zeldman Dan Cederholm CSS3 FOR WEB DESIGNERS Copyright © 2010 by Dan Cederholm All rights reserved Publisher: Jeffrey Zeldman Designer: Jason Santa Maria Editor: Mandy Brown Technical Editor: Ethan Marcotte Copyeditor: Krista Stevens ISBN 978-0-9844425-2-2 A Book Apart New York, New York http://books.alistapart.com 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 TABLE OF CONTENTS 1 15 28 53 82 92 116 122 chapter 1 Using CSS3 Today chapter 2 Understanding CSS Transitions chapter 3 Hover-Crafting with CSS3 chapter 4 Transforming the Message chapter 5 Multiple Backgrounds chapter 6 Enriching Forms chapter 7 Conclusion Index ... - tailieumienphi.vn 657399