70 bài toán số học đại số hình học và tổ hợp HSG lớp 9

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 8 | Lần xem: 0 | Page: 64 | FileSize: M | File type: PDF
of x

70 bài toán số học đại số hình học và tổ hợp HSG lớp 9. 70 bài toán số học đại số hình học và tổ hợp HSG lớp 9 tổng hợp từ những thầy cô có kinh nghiệm lâu năm trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi về Toán học. Mời các bạn cùng tham khảo. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu download thiếu font chữ không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/70-bai-toan-so-hoc-dai-so-hinh-hoc-va-to-hop-hsg-lop-9-54bbuq.html

Nội dung


1100199

Tài liệu liên quan


Xem thêm