of x

300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 3 | Lần xem: 29 | Page: 13 | FileSize: M | File type: PDF
29 lần xem

300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B. 300 SENTENCES OF CERTIFICATE A&B I. GRAMMAR (300 SENTENCES) 1. Is Susan ........... home? a. in b. at c. on 2. Do the children go to school every day?-..................... a. Yes, they go. b. Yes, they do. c. They go. 3. What ............ now? a. is the time b. does the time c. is time 4. They always go to school ............. bicycle. a. with b. in c. on 5. What color ........... his new car? a. have b. is c. does 6. Are there many students in Room 12?-- ................................................... a. Yes there are. b. Yes, they are. c. Some.... Giống những giáo án bài giảng khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Có tài liệu tải về sai font không hiển thị đúng, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/300-cau-trac-nghiem-luyen-thi-bang-a-b-x79ttq.html

Nội dung

tailieumienphi.vn xin giới thiệu tới bạn đọc thư viện 300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B.Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Chứng chỉ A, B, C mang đến cho nghiên cứu khoa học.Trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem ,Tài liệu 300 câu trắc nghiệm luyện thi bằng A&B trong danh mục ,Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Chứng chỉ A, B, C được giới thiệu bởi bạn chungchiaabac đến thành viên nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này đã chia sẽ vào mục Tiếng Anh - Ngoại Ngữ,Chứng chỉ A, B, C , có tổng cộng 13 page , thuộc định dạng .PDF, cùng danh mục còn có : luyện thi tiếng anh bằng b, ôn thi tiếng anh bằng b, bài tập trắc nghiệm anh văn, đê cương luyện thi anh văn bằng b, tài liệu ôn thi anh văn bằng b ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng tham khảo . Để tải file về, các bạn click chuột nút download bên dưới
300 SENTENCES OF CERTIFICATE A&B, cho biết thêm I, nói thêm là GRAMMAR (300 SENTENCES) 1, thêm nữa Is Susan , cho biết thêm home? a, nói thêm in b, bên cạnh đó at c, nói thêm on 2, bên cạnh đó Do the children go to school every day?-, ngoài ra a, bên cạnh đó Yes, they go, bên cạnh đó b, thêm nữa Yes, they do, kế tiếp là c, nói thêm They go, kế tiếp là 3, tiếp theo là What , bên cạnh đó now? a, nói thêm là is the time b, bên cạnh đó does the time c, ngoài ra is time 4, thêm nữa They always go to school , tiếp theo là bicycle, thêm nữa a, tiếp theo là with b, bên cạnh đó in c, tiếp theo là on 5, kế tiếp là What color , nói thêm là his new car? a, thêm nữa have b,còn cho biết thêm is c, bên cạnh đó does 6, kế tiếp là Are there many students in Room 12?-- , bên cạnh đó a, cho biết thêm Yes there are, tiếp theo là b, thêm nữa Yes, they are,còn cho biết thêm c, bên cạnh đó Some, nói thêm là
304555

Sponsor Documents