of x

3 đề kiểm tra 45 phút có đáp án môn: Giải tích 12

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 9 | FileSize: 0.43 M | File type: DOC
5 lần xem

3 đề kiểm tra 45 phút có đáp án môn: Giải tích 12. Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí 3 đề kiểm tra 45 phút có đáp án môn Giải tích 12 dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.. Giống những thư viện tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu tải về lỗi font chữ không hiển thị đúng, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/3-de-kiem-tra-45-phut-co-dap-an-mon-giai-tich-12-qpb9tq.html

Nội dung

TLMP chia sẽ tới cộng đồng bài 3 đề kiểm tra 45 phút có đáp án môn: Giải tích 12Tài liệu 3 đề kiểm tra 45 phút có đáp án môn: Giải tích 12 thuộc danh mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra được chia sẽ bởi dethikiemtra tới bạn đọc nhằm mục đích học tập , thư viện này đã giới thiệu vào chuyên mục ,Tài Liệu Phổ Thông,Đề thi - Kiểm tra , có tổng cộng 9 trang , thuộc file DOC, cùng mục 3 đề kiểm tra Giải tích 12, Kiểm tra Giải tích 12, Đề thi Toán có đáp, Giải tích 12, Ôn thi Toán, Bài tập Toán 12 : Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí 3 đề kiểm tra 45 phút có đáp án môn Giải tích 12 dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi, ngoài ra Chúc những bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp đến, bên cạnh đó KIỂM TRA Môn: Giải tích 12 Thời gian: 45’ ĐỀ 1 Câu 1 (3, cho biết thêm 5 điểm): Xét tính đồng biến, nghịch biến và tìm cực trị (nếu có) của những hàm số sau: a) y = x+ 2x2 x 1 b) y = 3x+1 , ý nữa Câu 2 (3, cho biết thêm 0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của những hàm số sau: a) y = x4 8x+ 3 trên [ 1;3] b) y = x 4 trên (0;+ ) Câu 3 (1,còn cho biết thêm 5 điểm) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số sau: 1+5x x+2 Câu 4 (2, nói thêm 0 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m hàm số 2 y = m(m+ 1)x+ x m m+ 1 luôn có cực đại và cực tiểu, bên cạnh đó ­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­ Học sinh ko được sử dụng tài liệu, cho biết thêm Cán bộ coi thi ko giải thích gì thêm, thêm nữa Họ và tê
KIỂM TRA Môn: Giải tích 12 Thời gian: 45’ ĐỀ 1 Câu 1 (3.5 điểm): Xét tính đồng biến, nghịch biến và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau: a) y = x+ 2x2 x 1 b) y = 3x+1 . Câu 2 (3.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số sau: a) y = x4 8x+ 3 trên [ 1;3] b) y = x 4 trên (0;+ ) Câu 3 (1.5 điểm) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số sau: 1+5x x+2 Câu 4 (2.0 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m hàm số 2 y = m(m+ 1)x+ x m m+ 1 luôn có cực đại và cực tiểu. ­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­ Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:........................................................................; Lớp:........................... KIỂM TRA Môn: Giải tích 12 Thời gian: 45’ ĐỀ 2 Câu 1 (3.5 điểm): Xét tính đồng biến, nghịch biến và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau: a) y = x3 2x+ x+ 1 b) y = 2x+1 Câu 2 (3.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số sau: a) y = x+ 8x+ 3 trên [ 1;3] b) y = x 9 trên ( ;0) Câu 3 (1.5 điểm) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số sau: 5x+3 x+2 Câu 4 (2.0 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m hàm số 2 y = m(m+ 1)x+ x m m+ 1 luôn có cực đại và cực tiểu. ­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­ Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:........................................................................; Lớp:........................... KIỂM TRA Môn: Giải tích 12 (tiết 18) Thời gian: 45’ ĐỀ 3 Câu 1 (3.5 điểm): Xét tính đồng biến, nghịch biến và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau: a) y = x3 2x+ x+ 1 b) y = 3x+1 Câu 2 (3.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số sau: a) y = x+ 8x+ 3 trên [ 1;3] b) y = x 4 trên (0;+ ) Câu 3 (1.5 điểm) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số sau: 4x+3 x+3 Câu 4 (2.0 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m hàm số 2 y = m(m+ 1)x+ x m m+ 1 luôn có cực đại và cực tiểu. ­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­ Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:........................................................................; Lớp:........................... HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: Giải tích 12 (tiết 18) ĐỀ 1 Bài ý Nội dung Điểm 1 a TXĐ: D = R 0,25 (3,5đ) (2đ) y`= 3x+ 4x 1 0,25 y`= 0� x =1�x = 1 0,5 y`> 0∀x� 1;1 ;y`< 0∀x� �;1 U(1+; � 0,5 Hàm số ĐB trên khoảng �;1� 0,25 Hàm số nghịch biến trên các khoảng � ;1 và (1;+ ) 0,25 b TXĐ: D = R\{2} 0,25 (1,5đ) y`= (2 7x)2 > 0∀x 2 1 Hàm số ĐB trên các khoảng ( ;2) và (2;+ ) 0,25 2 a TXĐ: D = R 0,25 (3đ) (1,5đ) y`= 4x3 16x 0,25 y`= 0� x = 0;x = �2 0,5 y(0) = 3;y(2) = 13;y( 1= 4;y=) 12 0,25 �max y =12;min y = 13 1;3 1;3 b TXĐ: D=R\{0} (1,5đ) 0,25 0,25 y`= x+ 4;y`= 0� x = �2 0,5 BBT x ­ ∞ ­2 0 2 +∞ 0,5 y’ ­ 0 + + 0 ­ y ­ 4 ­ ∞ ­∞ �max y = 0;+ 4;min y không có 0,25 3 (1,5đ) lim y = x lim y = x 2 3 Tiệm cận ngang là đt y = ­3 0,75 ;lim y= + Tiệm cận đứng là đường thẳng x = 2 0,75 4 TXĐ: D = R\{m} (2đ) 2 y`= 2mx+ m2 1 ( x m)2 0,5 2 y`= 0� 2mx+ m2 ( x m)2 1= 0� x2 2mx+ m2 =1 0 (1) (x �m) 0,5 Ta thấy x = m không là nghiệm pt (1) và ∆ = 1 > 0 0,5 y’ luôn có 2 nghiệm phân biệt (x m) hàm số luôn có CT – CĐ 0,5 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hết­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ... - tailieumienphi.vn 1006332

Sponsor Documents


Tài liệu liên quan


Xem thêm