3 đề kiểm tra 45 phút có đáp án môn: Giải tích 12

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 5 | Page: 9 | FileSize: 0.43 M | File type: DOC
of x

3 đề kiểm tra 45 phút có đáp án môn: Giải tích 12. Các bạn học sinh và quý thầy cô tham khảo miễn phí 3 đề kiểm tra 45 phút có đáp án môn Giải tích 12 dưới đây để hệ thống kiến thức học tập cũng như trau dồi kinh nghiệm ra đề thi. Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới.. Giống các giáo án bài giảng khác được thành viên giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể download đề thi, giáo trình phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download mất font không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/3-de-kiem-tra-45-phut-co-dap-an-mon-giai-tich-12-qpb9tq.html

Nội dung


KIỂM TRA Môn: Giải tích 12 Thời gian: 45’ ĐỀ 1 Câu 1 (3.5 điểm): Xét tính đồng biến, nghịch biến và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau: a) y = x+ 2x2 x 1 b) y = 3x+1 . Câu 2 (3.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số sau: a) y = x4 8x+ 3 trên [ 1;3] b) y = x 4 trên (0;+ ) Câu 3 (1.5 điểm) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số sau: 1+5x x+2 Câu 4 (2.0 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m hàm số 2 y = m(m+ 1)x+ x m m+ 1 luôn có cực đại và cực tiểu. ­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­ Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:........................................................................; Lớp:........................... KIỂM TRA Môn: Giải tích 12 Thời gian: 45’ ĐỀ 2 Câu 1 (3.5 điểm): Xét tính đồng biến, nghịch biến và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau: a) y = x3 2x+ x+ 1 b) y = 2x+1 Câu 2 (3.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số sau: a) y = x+ 8x+ 3 trên [ 1;3] b) y = x 9 trên ( ;0) Câu 3 (1.5 điểm) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số sau: 5x+3 x+2 Câu 4 (2.0 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m hàm số 2 y = m(m+ 1)x+ x m m+ 1 luôn có cực đại và cực tiểu. ­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­ Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:........................................................................; Lớp:........................... KIỂM TRA Môn: Giải tích 12 (tiết 18) Thời gian: 45’ ĐỀ 3 Câu 1 (3.5 điểm): Xét tính đồng biến, nghịch biến và tìm cực trị (nếu có) của các hàm số sau: a) y = x3 2x+ x+ 1 b) y = 3x+1 Câu 2 (3.0 điểm) Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các hàm số sau: a) y = x+ 8x+ 3 trên [ 1;3] b) y = x 4 trên (0;+ ) Câu 3 (1.5 điểm) Tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của hàm số sau: 4x+3 x+3 Câu 4 (2.0 điểm) Chứng minh rằng với mọi giá trị của m hàm số 2 y = m(m+ 1)x+ x m m+ 1 luôn có cực đại và cực tiểu. ­­­­­­­­­­­ Hết ­­­­­­­­­­ Học sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên:........................................................................; Lớp:........................... HƯỚNG DẪN CHẤM Môn: Giải tích 12 (tiết 18) ĐỀ 1 Bài ý Nội dung Điểm 1 a TXĐ: D = R 0,25 (3,5đ) (2đ) y`= 3x+ 4x 1 0,25 y`= 0� x =1�x = 1 0,5 y`> 0∀x� 1;1 ;y`< 0∀x� �;1 U(1+; � 0,5 Hàm số ĐB trên khoảng �;1� 0,25 Hàm số nghịch biến trên các khoảng � ;1 và (1;+ ) 0,25 b TXĐ: D = R\{2} 0,25 (1,5đ) y`= (2 7x)2 > 0∀x 2 1 Hàm số ĐB trên các khoảng ( ;2) và (2;+ ) 0,25 2 a TXĐ: D = R 0,25 (3đ) (1,5đ) y`= 4x3 16x 0,25 y`= 0� x = 0;x = �2 0,5 y(0) = 3;y(2) = 13;y( 1= 4;y=) 12 0,25 �max y =12;min y = 13 1;3 1;3 b TXĐ: D=R\{0} (1,5đ) 0,25 0,25 y`= x+ 4;y`= 0� x = �2 0,5 BBT x ­ ∞ ­2 0 2 +∞ 0,5 y’ ­ 0 + + 0 ­ y ­ 4 ­ ∞ ­∞ �max y = 0;+ 4;min y không có 0,25 3 (1,5đ) lim y = x lim y = x 2 3 Tiệm cận ngang là đt y = ­3 0,75 ;lim y= + Tiệm cận đứng là đường thẳng x = 2 0,75 4 TXĐ: D = R\{m} (2đ) 2 y`= 2mx+ m2 1 ( x m)2 0,5 2 y`= 0� 2mx+ m2 ( x m)2 1= 0� x2 2mx+ m2 =1 0 (1) (x �m) 0,5 Ta thấy x = m không là nghiệm pt (1) và ∆ = 1 > 0 0,5 y’ luôn có 2 nghiệm phân biệt (x m) hàm số luôn có CT – CĐ 0,5 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hết­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ ... - tailieumienphi.vn 1006332

Tài liệu liên quan


Xem thêm