2003 Assessment of the Office of Naval Research's Marine Corps Science and Technology Program

Đăng ngày | Thể loại: | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 0 | FileSize: 4.31 M | File type: PDF
of x

2003 Assessment of the Office of Naval Research's Marine Corps Science and Technology Program. The Office of Naval Research (ONR) funds research across a broad range of scientific and engineering disciplines in support of the Navy and Marine Corps. To ensure that its investments are serving those ends and are of high quality, ONR requires each of its departments to undergo annual review. Since 1999, the Naval Expeditionary Warfare Department of ONR has requested that the NRC conduct these reviews. This report presents the results of the second review of the Marine Corps Science and Technology program. The first review was conducted in 2000. .... Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu tiền từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải bài giảng miễn phí phục vụ học tập Có tài liệu download lỗi font chữ không hiển thị đúng, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

https://tailieumienphi.vn/doc/2003-assessment-of-the-office-of-naval-research-s-marine-corps-science-and-techn-jln3tq.html

Nội dung


741797